Greta V. Sollie er belønnet med kulturprisen, mens næringsprisen er tildelt Ålstadøya Trelastog Bygger´n Steigen ved Hege og Ole Jacob Aalstad. For alle prisvinnerne kom tildelingen som en svært stor overraskelse.

– Det hadde jeg aldri drømt om. Dette er en kjempestor anerkjennelse for alle som driver med frivillig arbeid, sa Sollie til AN.

Priset kona

Hege og Ole Jacob Aalstad har drevet Ålstadøya Trelast i snart 25 år, mens Bygger´n-forretningen på Ålstadøya er av langt nyere dato.

– Dette er først og fremst Heges pris. Det er hun som er daglig leder i Bygger´n, sier Ole Jacob Aalstad.

Greta V. Sollie har engasjert seg på en rekke områder gjennom mange år, blant annet i bygdekvinnelaget, husflidslaget, foreningen «Venner av Flatøy fyr», Steigen Historielag, Steigen Hagelag og prestegårdshagen.

Viktig å delta

Solli har dessuten i mange år vært leder av Steigen Historielag der hun har tatt initiativ til utgivelse av flere bøker.

Også Steigen sagaspill har nytt godt av hennes kapasitet, både som leder i styret, produsent og videreutvikling.

– Jeg har bestandig ment at det er veldig viktig å bidra til fellesskapet. Når jeg samtidig får holde på med ting som interesserer og opptar meg, er det flott, sier hun om engasjementet sitt.

Det har vært spesielt rettet mot historielaget og jentesport gjennom mange, mange år.

– Jeg har vært heldig som har fått være med på en del ting, oppsummerer hun.

Uventet

Byggmester Ole Jacob Ålstad er glad for næringsprisen.

– Den henger høyt. Vi hadde ikke forventet å få den. Vi har holdt på med forretningsdrift i 25 år. Det er kanskje nyere næringsetablerere som burde være mer aktuell, antyder han.

Virksomhetene til Ålstadøya Trelastog Bygger´n Steigen gir til sammen 11 årsverk og er dermed en viktig bedrift i kommunen

Virksomheten er gradvis bygd opp gjennom flere år.