Siden 2007 har Norsk Luftfartsmuseum jobbet med prosjektet som går under arbeidstittelen "Isfronten".

Det skal være en avdeling hvor kunnskap og minner fra den kalde krigen skal bevares.

Først ble det planlagt som et nybygg i tilknytning til det eksisterende museet, men i 2011 ble ønsket fra luftfartsmuseet endret til at det nye prosjektet skal etableres i Anlegg 96. En fjellhangar fra riktig tidsepoke, som i dag er en del av Bodø hovedflystasjon et steinkast unna.

Prosjektet har en kostnadsramme på 250 millioner, men per dags dato er ikke en krone kommet på plass.

- Vi holder på med å jobbe opp mot det politiske miljøet for å få den nødvendige støtten og forankringer som vi trenger. Det er ikke noe finansering på plass til prosjektet, sier Erling Kjærnes ved Norsk Luftfartsmuseum.

Penger til rapport

I 2014 skal en uavhengig rapport om hvordan Norge skal ivareta historien om den kalde krigen stå ferdig.

Rapporten som anslås til å koste et par millioner, er finansiert som en spleisepakke mellom Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet.

- Det er først nå det siste halvannet år at det er blitt en bredere oppslutning rundt prosjektet og at det har vært snakk om å realisere det. Uten at det er blitt konkretisert, forklarer Kjærnes.

- Har du tro på at det blir noe av?

- Det har jeg, selvfølgelig. Men det er et langt lerret å bleke, det er det ikke noe tvil om. Det er et svært prosjekt og jeg synes derfor det er veldig positivt at en uavhengig gruppe skal se på hvordan kald krigs-historie best skal ivaretas, mener han.