Gå til sidens hovedinnhold

Har tomt, mangler penger

Artikkelen er over 14 år gammel

Nå starter arbeidet med å sikre finansiering av Isfronten. Mye vil avhenge av staten.

Direktør Sven Scheiderbauer presenterte mandag planene for en ny utstilling basert på den kalde krigen, samt et vitensenter i tilknytning til dette. Kostnadene vil beløpe seg til rundt 400 millioner, men hvor skal de hente disse pengene?

I støpeskjeen

– Kulturdepartementet er informert, men de har ennå ikke fått noen formelle henvendelser eller ønsker. De har visst om planene i to år, men saken er ikke kommet på ministernivå, sier Scheiderbauer.

– Vi har fått 800.000 i støtte av Innovasjonsprogram Salten, og dette skal i første rekke lønne vår nye prosjektleder Peter Glanfield, og drive arbeidet med finansiering og innhold framover.

– Han har hele museet bak seg, og vi har store forhåpninger til hans videre arbeid. Ikke minst mot de politiske miljøer og beslutningstakere. Min oppgave blir å ivareta våre kontakter i museumsverdenen. Jeg har et stort nasjonalt og internasjonalt kontaktnett, og rent faglig kan vi komme veldig langt.

Ministerbesøk

I går åpnet en konferanse på Høgskolen i forbindelse med åpningen av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Kunnskapsminister Øystein Djupedal er i Bodø, og blir han presentert for planene?

– Jeg har ikke bedt ministeren om egen tid til å presentere prosjektet. Men han skal selvsagt besøke Luftfartsmuseet og med selvsyn få se vår formidlingsvirksomhet, og hva vi kan tilby barn og unge av undervisning og opplevelser, sier Scheiderbauer.

Langt fram

Det eneste som er i boks til nå er tomta. Den er verdsatt til fem millioner, men på det åpne marked ville den ha hatt en langt høyere markedsverdi.

Direktør Erik Fiva i Landsdelsutvalget sier i en kommentar til AN at LU ikke går inn med penger i byggeprosjekter, og at det ikke er realistisk å regne med noen form for økonomisk støtte. Vi har ikke denne type penger til kultur.

– Hvilken hjelp kan dere tilby?

– Slik jeg ser det, må det bli opp til fylkestingspolitikerne i LU å drive lobbyvirksomhet for å få det nye museet inn på statsbudsjettet.