Hamsunsenteret blir kritisert sønder og sammen av kulturkommentator i Aftenposten, Ingunn Økland.

Økland savner ambisjoner, og påpeker at senteret sliter med få besøkende og et tynt program. Dessuten savner hun utenlandske forskere ved Hamsunsenteret.

«I en fattigere framtid tror jeg Hamsunsenteret vil bli stående som et kulturminne om det velstandssamfunnet Norge var i oljealderen.», skriver Økland.

Dypt uenig.

Fagsjef ved Nordlandsmuseet, Hanne Kristin Jakhelln, tar kritikken med fatning.

– Jeg er selvsagt dypt uenig i hennes beskrivelse. Kommentaren er unyansert, og hun har ikke tatt til seg all den informasjonen vi har gitt henne. Hun har gjort seg opp en mening, men vi deler den ikke, sier Jakhelln.

Hamsunsenteret på Hamarøy ble åpnet i 2009, etter flere år med kontroverser.

Prislappen endte opp på 142 millioner kroner.

Bygget har fått internasjonal oppmerksomhet for sin spektakulære arkitektur. Men det var hele tiden driften og besøkstallene som var gjenstand for skepsis.

- Vi har 20.000 besøkende per år. Det er ikke så verst.

- Økland kritiserer at det er en overvekt av skoleelever som besøker oss. Det blir helt tullete. Det er nettopp ungdommen som bør få lære om Hamsun og hans forfatterskap.

Internasjonal spydspiss.

Jakhelln er enig i at senteret fortsatt har mye å gå på.

- Samtidig skal det sies at vi er relativt nystartet. Ting må gå seg til. Vi skal bli bedre på alt, men samtidig må vi drive ut fra de ressursene vi har fått.

Hamsunsenteret har et driftsbudsjett på mellom 6–8 millioner kroner per år.

- Det er Nordlandsmuseets største utgiftspost. Samtidig er det museets spydspiss internasjonalt. Det skal vi bli tydeligere på. Vi har en kompetent stab og vi er på rett vei. Det er klart vi gjerne skulle hatt flere arrangementer. Samtidig sliter vi med infrastrukturen her. Det er blant annet mangel på hotellsenger i Hamarøy.

Lokaliseringsdebatten er for lengst over. Samtidig må museet ta inn over seg at Hamarøy er langt unna absolutt alt.

- Det blir desto viktigere for oss å få kunnskapen ut, og oppsøke folk andre steder.