Under Folkelarm blir Folkelarmprisen (Norwegian Folk Music Awards) delt ut. Dette er folkemusikkens og verdensmusikkens egen platepris, som har vært en viktig del av Folkelarm siden starten i 2005.

Susanne Lundeng fra Bodø vant klassen for dokumentasjon, med følgende begrunnelse:

"Vinneren av dokumentasjonsklassen har i hele sitt musikalske liv samlet stoff fra et stort tradisjonsområde med få gjenlevende tradisjonsbærere. Hun har bygd sin mangfoldige karriere på nettopp dette materialet.

Det er derfor en særs viktig hendelse for miljøet i landsdelen når hun nå har gjort tilgjengelig et stort antall slåtter.

Utgivelsen er kulminasjonen av et stort og langsiktig arbeide.

Folkelarmprisen i klassen for dokumentasjon 2015 går til Susanne Lundeng for utgivelsen “111 nordlandsslåtter - hilsen Susanne Lundeng”.

Årets jury har bestått av Eli Storbekken, Thor Hauknes og Ragnhild Knudsen. Jurymedlem Eli Storbekken sier dette om årets utvelgelse:

«Det har vært en stor og spennende jobb. De innsendte utgivelsene har et stort mangfold i musikalske uttrykk, og det har vært interessant å kunne lytte på utgivelsene som har vært det siste året. Det har vært et svært høyt teknisk og musikalsk nivå på kandidatene».