Vanligvis er det montering av gamle fly som skjer på Norsk Luftfartsmuseum. Men nå har de to pensjonerte flymekanikerne Halvor Nilsen og Ivan Kristiansen tatt til med den motsatte virksomheten. De står midt i publikumsdelen av den sivile delen av museet og plukker fra hverandre et fly.

Det er Gidsken Jacobsens første fly det er snakk om. Rekonstruksjonen av det berømte flyet "Måken" tilhørende til den minst like berømte flypioneren fra tida mellom første og andre verdenskrig skal ut på reise.

Selve kroppen og motoren forblir sammensatt, men vinger og pontonger og propell pakkes for seg.

Vinterfestuka. I anledning femtiårsjubileet for Vinterfestuka i Narvik skal byens berømte kvinnelige flypioner hedres spesielt. Gidskens fly skal få hedersplass i sentrum og Kristiansen og Nilsen skal følge det nordover og følge det sørover igjen når Vinterfestuka er over.

– Det skulle jo bare mangle, Narvik hadde jo innsamlingsaksjon for å få denne rekonstruksjonen bygd, sier Nilsen.

15. februar skal flyet fraktes demontert til Narvik i en container og skal settes sammen igjen av de samme to som også har bygd det og nå sist tatt det fra hverandre i Bodø.

Sju Finlandsturer. De to mekanikerveteranene som har jobbet mye for Norsk Luftfartsmuseum de siste årene har personlig bygd opp rekonstruksjonen av Gidskens gamle fly. Det egentlige flyet forsvant i "de stora finske skogarna" en gang like før andre verdenskrig, kanskje i forbindelse med den finske Vinterkrigen. Men på flymuseet i Helsingfors finnes et nøyaktig maken autentisk fly og det var dette Halvor Nilsen og Ivan Kristiansen brukte som mal.

– Det ble sju turer til Finland for å måle, tegne av, fotografere og i det hele tatt sørge for at flyet ble så nøyaktig gjenskaping som mulig. Vi hadde vel ikke akkurat tenkt at det skulle tas fra hverandre igjen så fort, men i prinsippet skal jo alle fly være bygd for å kunne tas fra hverandre igjen, så også med denne modellen fra 1920-tallet, sier Nilsen.