Svært mye folk var til stede for å ta del i den store kulturelle begivenheten. Åpningen med taler, kunstneriske innslag og snorklipping fant sted utenfor galleriet, et tidligere posthus som er omskapt til et sentralt plassert kulturbygg. Deretter ble et tydelig begeistret publikum invitert inn til spennende utstillinger i lyse, smakfulle lokaler.

Bak etableringen av Hamarøy Galleri står Brit Brattbakk og Siv Reidun Sandnes, som til daglig jobber i henholdsvis den videregående skolen og kommunen. Ideen fikk de under Hamsun-dagene i Latvia i fjor høst. Begge er opptatte av Hamsun-satsingen i Hamarøy og fant ut at et galleri kanskje kunne være tingen. Så langt tyder alt på at de har rett.

Blant mange som lot seg imponere over resultatet var politiker Asbjørn Hopland.

– Ordet kunst er utgått av det å kunne. Disse to kvinnene har vist at de kan, berømmet han.

Flott samspill.

Åpningssesongen viser galleriet arbeider av fire nordnorske bildekunstnere og like mange kunsthåndverkere. Galleriet tilbyr også turistinformasjon og salg av Hamsun-bøker.

En av kunstnerne, Karin Hay White, var til stede under åpningen.

– Det var kjempeartig å bli invitert til å stille ut på galleriet. Lokalene er overraskende fine. Dessuten har galleriet fått til et flott samspill av ulike uttrykk, skrøt White, som har eget galleri på Melbu.

Om bildene hun stiller ut i Hamarøy, forteller hun:

– De er abstrakte både i form og språk. Temaene er hentet fra arkitekturen. Jeg er opptatt av hvordan ulike flater skaper spenninger i forhold til hverandre.

Kollega-skryt.

Blant de besøkende åpningskvelden var Kirsti Kalstad og Stein Thorbergsen, som driver henholdsvis Tranøy Galleri og Hamsungalleriet.

– Jeg er imponert over galleriet. Brit og Siv Reidun har fått veldig mye ut av lokalene. Fine kunstnere har de også fått tak i, roste Kalstad.

Stein Thorbergsen tror Hamarøy Galleri og galleriene på Tranøy vil utfylle hverandre.

– Hamarøy Galleri har kunstnere med helt andre uttrykksformer og en annen måte å presentere kunst på enn galleriene på Tranøy. Veldig flott, mente Thorbergsen.

Trekker folk.

Både han og Kalstad er overbeviste om at alle tre galleriene i Hamarøy vil få økt besøk som følge av nyetableringen.

Og det er nettopp det Hamarøy Galleri ønsker.

– Framtidens reiselivssatsing vil antakelig basere seg på opplevelser, knyttet til natur, kunst og kultur. Vårt mål er å tilby kunstopplevelser både til besøkende og de som bor i området, sa Brit Brattbakk.

– Vi mener galleriet vil være enda en god grunn til å komme til Hamarøy, tilføyde Siv Reidun Sandnes.