Kvinnenettverket Noor har siden oppstarten i fjor kjempet for kvinners posisjon i det norske samfunnet, og da særlig kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn.

I sammenheng med grunnlovsjubileet ønsket de å gi ut en kunstbok som skulle vise fram mangfoldet i samfunnet vi lever i. De kontaktet forfatter og kunstner Mailen Evjen, som nå er klar for å gi ut boken «Kvinner».

– Det er et stort mangfold av kvinner i dette landet, og alle har forskjellige forutsetninger til å mene noe om det norske samfunnet. Ut fra deres erfaringer og referanser har jeg skrevet historiene i denne boken, sier Mailen Evjen.

Refleksjon og ettertanke

Intervjuobjektene gir sine refleksjoner rundt temaer som demokrati, frihet og 17. mai. Evjen håper at historiene skaper ettertanke hos leserne.

– Dette skal være en bok som skal få deg til å reflektere over det du har lest. Vi ville få fram hva demokrati, deltakelse og frihet betyr for kvinner, og i boken kommer det fram at vi alle har forskjellige perspektiv på ting, sier Evjen. Hun beskriver arbeidet med boken som fantastisk.

– Jeg er veldig glad i de gode samtalene, og det har jeg virkelig fått oppleve i dette prosjektet. Det har vært utrolig spennende å jobbe med disse kvinnene, forteller hun.

– Ønsker å skape debatt

Kvinnenettverket Noor ser på bokprosjektet som en del av et større prosjekt.

– Vi ønsker debatt om mangfoldet og deltakelsen blant kvinner i samfunnet vårt. Dette gjelder da særlig minoritetskvinner, som det er mange som har for lite kunnskap om, sier Salamatu Winningah, leder i kvinnenettverket Noor.

Hun var veldig spent på hvordan bokprosjektet ville ende, men er storfornøyd med resultatet.

– Boken har virkelig blitt mye bedre enn jeg hadde trodd. Refleksjonene damene har gjort gir prosjektet vårt enda mer dybde. Det er et viktig bidrag til mangfoldig deltakelse, sier Winningah.

Boklanseringen er en del av en kulturell aften som kvinnenettverket Noor inviterer til i litteratursalen i Stormen lørdag.