Gå til sidens hovedinnhold

Forsker på hekser og trolldom

Artikkelen er over 18 år gammel

Til våren er Rune Blix Hagen er klar med bok om et av de mørkeste kapitlene i vår historie - heskeprosessene på 1500 og 1600-tallet.

I ti år har Rune Blix Hagen, født og oppvokst i svenskebyen i Bodø, arbeidet med hekseprosessene. Til våren kommer Hagen med ei bok som bringer en rekke nye opplysninger om hekser og trolldomsprosesser.
Blix Hansen holder nå på med å avslutte manus for boka, som gis ut på Humanist Forlag.
Rune Blix Hagen er utdannet historiker, og arbeider som universitetsbibliotekar i Tromsø.

Gamle dokumenter.
For ti år siden gjorde han en oppdagelse som skulle få stor betydning for ham.
-Jeg hadde tidligere arbeidet i Statsarkivet i Tromsø, og her kom jeg med ett over noen gamle rettsdokumenter fra Øst-Finnmark. Jeg fant en masse sider med rettsprotokoller fra hekseprosesser som ikke var kjent tidligere. Det var svært utførlige beskrivelser, som ga omfattende innblikk i hva som virkelig hadde foregått.
- Da ble jeg skikkelig fascinert av temaet, og siden har hekser og trolldomsprosesser, og alt det spennende som eksisterte rundt dette, vært en viktig del av mitt arbeid, sier Hagen.

19 brent i Nordland
Hagen må kunne betegnes som den fremste forskeren på området her i landet i dag, og han er flittig bukt som foreleser.
Hagen har gått grundig til verks og er den første som har tallfestet antall prosesser og dødsdommer for hekseri og trolldom her i landet.
- Når det gjelder Nordland, så har viktig materiale i form av rettsprotokoller og annet av forskjellige årsaker gått tapt. Men jeg har funnet fram til at det i tidsrommet mellom 1610 og 1690 var 24 personer som ble tiltalt for utøvelse av trolldom i dette fylket. 19 av disse ble dømt til døden, og metoden var brenning på bål.
- Prosessene foregikk både i Salten, Helgeland og i Lofoten. Noen ble dømt i nærheten av det som er Bodøgård i dag - fordi det gamle administrasjonssentret lå her. Jeg har med sikkerhet fastslått at 11 av de som ble brent på bål i Nordland var kvinner, opplyser Hagen.

Sterke kvinner
Desidert flest trolldomsprosesser, og brenninger, fant sted i Finnmark. Da området bare hadde et folketall på rundt 3000, ble 92 mennesker - 78 av dem kvinner - brent på bål i perioden fra 1593 til 1692.
Det har tidligere vært en utbredt oppfatning at det var spesielt mange samer som fikk bøte med livet i Finnmark, men Hagens forskning viser noe annet.
- 73 av de som ble brent var norske kvinner, og de fleste bodde ute på kysten. Det var vanlig at forlis hvor mange båter ble borte var en utløsende årsak til hekseprosessene. Det gjaldt da å finne «en syndebukk» for ulykken, og sterke kvinneskikkelser ble da ofte utvalgt, påpeker Hagen.

Tortur
I hele landet regner man med at rundt 300 mennesker ble brent på bål.
- Min forskning viser også hvilken brutalitet hekseprosessene innebar. Jeg har registrert at 13 kvinner som ble fengslet mistenkt for trolldom døde under fengselsoppholdet, ofte som en følge av brutal tortur. Noen av disse kvinnene begikk påstått selvmord.
- Det finnes også dokumentasjon på 17 prosesser der barn ble stilt for retten - men ut fra kjent materiale fins det ingen eksempler på at barn er blitt dømt til døden her i landet. Det skjedde imidlertid ved noen tilfeller forøvrig i Europa. Forskning på hekseprosesser er for tiden svært utbredt ellers i Europa og i USA, så jeg samarbeider i mange tilfeller nært med utenlandske forskere, sier Rune Blix Hagen.
Han forlot hjembyen Bodø i 1972 som 20-åring, for å ta fatt på studier ved Universitetet i Tromsø. Siden har han bodd i Ishavsbyen, men han pleier fortsatt hyppig kontakt med Bodø.