Den nordnorske filosofen Peter Wessel Zapffe, som også var en ivrig fjellklatrer, brukte «Farvel Norge» på et essay fra 1957. Her tar han et bittert oppgjør med utbyggingen av fosser og tunneler.

De tre Oslo-kunstnerene bak utstillingen har egentlig lite til felles med Zapffe.

– Alle jobber med landskap, men er veldig kritiske til tradisjonell forståelse av det. Denne udiskutabiliteten med landskap, at det bare er så flott, forklarer trioen.

Løst sammensatt. Geir Harald Samuelsen, Ane Hjort Guttu og Marianne Heier utgjør en løst sammensatt gruppe forskjellige kunstnerskap.

– Utstillingen utgjør en slags syntese av ganske ulike prosjekter over et tema, plukket ut i samarbeid. Men på hvert vårt siste prosjekt har vi latt oss inspirere av hverandre, ettersom vi har visst om utstillingen i et halvt år.

Uttrykkene er vidt forskjellige. Både maleri, foto, video, skulptur og kunstbok er representert i «Farvel Norge».

Tre smakebiter. Ane Hjort Guttu sine foto i bokform tittelert «Die Warheit ist konkret» viser heismontørenes kamp og streik for å motvirke sosial dumping.

– De kjempet en kamp for norske kjerneverdier og den sosialdemokratiske grunnidé. En kamp de tapte, kommenterer hun.

«I vestover mot det ukjente» behandler Marianne Heier den politiske virkeligheten i Finnmark gjennom en video om Sivilforsvarets beredskapsøvelser for kjemiske eksplosjoner i den såkalte «Russerhavna» i Kirkenes.

– Like ved den av verdens grenser som viser størst økonomisk forskjell. Den norske livssikkerheten ender der.

«Farvel velferd», signert Geir Harald Samuelsen viser fjellklatrere som ikke bestiger et fjell, men glassveggene i en forsikringsbygning. Kollegenes assosiasjoner går i retning av å være fanget i bur.

– Det kan leses som et ironisk arbeide, sier kunstneren, som selv er fjellklatrer.