Gå til sidens hovedinnhold

Får en million ekstra i premie

Artikkelen er over 18 år gammel

Statsbudsjettet ble stasbudsjett for museene i Nordland. De tre nye museumsenhetene får en ekstra million hver.

– Dette betyr at vi nå virkelig kan få satt ut i virkeligheten arbeidet med å samordne museene i Salten til en felles enhet. En del er gjort og det er nok derfor vi har fått denne påskjønnelsen i form av ekstrabevilgning, sier daglig leder Harry Ellingsen på Salten Museum.

Samordningen av museene er et ledd i det nye museumsnettverket som, det har vært arbeidet med lenge. Museene i Nordland har vært foregangs-institusjoner, og dette har vært initiert av fylkeskommunen som var tidlig ute med å lage en Nordlands del av den nye nasjonale museumsplanen.

Venter ennå.

– Det pussige er at mens kommunene i Salten har vært svært velvillige og imøtekommende med sin del av det økonomiske ansvaret venter vi ennå på fylkeskommunen. Det kommer ikke noe vedtak om deres del av dette økonomiske ansvaret før ved juletider. Men vi har jo de beste forhåpninger. Når Kulturdepartementet er så velvillige i sitt forslag til statsbudsjett må jo det være et ganske sterkt signal, sier Harry Ellingsen.

Publikum vil merke det bedrede økonomiske armslaget blant annet ved at det nå blir fast ansatte folk ved alle avdelingene, det vil også si de tidligere bygdemuseene i Steigen, Gildeskål, Beiarn og Sørfold. Dette igjen vil gjøre Salten Museum bedre i stand både til å planlegge og gjennomføre tiltak som utstillinger og restaureringer.

– Vi kommer i det hele tatt til å få en bedre formidling fordi vi får flere fagfolk, sier Harry Ellingsen.

Direkte tilskudd.

Med nyordningen som Salten Museum, Helgeland Museum og Museum Nord (Lofoten, Vesterålen og Ofoten) nå har kommet inn under får disse museene heretter alle sine museumstilskudd direkte fra Kulturdepartementet. De blir en viktig del av det nasjonale museumsnettverket som kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har kalt «en av de største reformene som er gjennomført i norsk kulturpolitikk».

I kommentarteksten i statsbudsjettet gis det særlig ros til det museums-samkjøringsarbeidet som allerede er foregått i to fylker, Telemark og Nordland. Og for det vanker det altså en million ekstra i premie til hvert av museene, tre i hvert fylke.

Det var lite bløtkakefeiring på den delen av Salten Museum som ligger i Bodø og ennå heter Nordlandsmuseet da Avisa Nordland var innom i går, men i dag blir det feiring for da kommer alle ansatte i hele Salten Museum på møte.