Millionstøtte til kulturprosjekter - sjekk hvem som får

Pengestøtte: - Den støtten vi gir skal stimulere kulturlivet i fylket, sier Aase Refsnes, fylkesråd for kultur.

Pengestøtte: - Den støtten vi gir skal stimulere kulturlivet i fylket, sier Aase Refsnes, fylkesråd for kultur. Foto:

DEL

Nordland fylkeskommune har nettopp delt ut 1,8 millioner kroner i støtte til ulike kulturprosjekter i fylket. Også i Salten får pengene bein å gå på.

– Jeg er glad for å kunne støtte opp om disse prosjektene som representerer et bredt spekter av kulturfeltet i Salten. Og som i tillegg vil bidra til å løfte viktige satsingsområder for kultur i Nordland, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV).

Filmstøtte

Både Filmfest Salten og Bodø Filmfestival er blant dem som får tilskudd.

– Disse festivalene gjør en kjempejobb for å bygge opp filmfeltet i Salten og Nordland. Noe vi trenger. Sammen med Troms og Finnmark legger vi nå ned ekstra krefter på å bygge opp filmfeltet i landsdelen. Blant annet ved å opprette en egen nordnorsk filmkommisjon sier Refsnes.

Fylket deler ut til sammen 2,7 millioner kroner i støtte til kultur i 2019. Det er to søknadsrunder. Mesteparten deles ut på vårparten og denne gangen er det altså bevilget 1,8 millioner kroner i støtte.

I denne runden ble 97 søknader vurdert. Total søknadssum var på 11,7 millioner kroner og 38 prosjekter fikk støtte. Festivaler stakk av gårde med 715.000 kroner, mens musikk fikk 695.000 kroner.

Høy aktivitet

– Jeg synes det er fantastisk at vi fikk så mange søknader. Det viser at det er veldig mange kulturinitiativ i Nordland. Vi skal bidra til høy aktivitet på denne fronten, og vår støtte kan ofte fungere som toppfinansiering og utløse annen støtte. Vår støtte utløser altså andre tilskudd og sponsormidler, sier Refsnes.

– Dessuten er det slik at mange føler det er en anerkjennelse å få støtte.

60 søknader har fått avslag. Noen av søknadene ligger i grenseland for tilskuddsordningens retningslinjer, men i hovedsak er begrunnelsen for avslag at de ikke når opp i prioriteringen på grunn av begrensede midler.

I Salten har disse fått støtte:

Bodø filmfestival 80.000 kroner

Salten regionråd/Filmfest Salten 35.000 kroner

Stiftelsen Steigen Sagaspill 75.000 kroner

Noua 30.000 kroner

Nymusikk Nordland 60.000 kroner

Bodø kirkelige fellesråd 50.000 kroner

Nødutgangsfestivalen 70.000 kroner

Arve-Gunnar Heløy 50.000 kroner

Kristin Alsos Strand 50.000 kroner

Saltdal Mannskor 75.000 kroner

Vocal Art 100.000 kroner

Kjerringøy Art Base Camp 100.000 kroner

Artikkeltags