I helgen ble Elias Blix behørig feiret tre dager til ende.

Med Joddski-konsert på fredag, lørdagens folkefest på Våg og en minnerik søndag med utegudstjeneste på bergene ved Gildeskål hovedkirke og forestillingen «Små øyeblix» i kirken.

Små øyeblikk

Biskopen i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen meldte at han hadde hatt en visjon om når Gildeskål gamle kirke ble innviet, nemlig for 825 år siden i 1186. Dermed mente han utegudstjenesten markerte feiringen av to jubileer på samme tid.

De 350 som fikk med Ragnar Hovlands «Små øyeblix» i hovedkirken fikk med seg noe virkelig stort. Skuespillerne Eva Dons og Lasse Kolsrud tolket et ektepar som slet seg gjennom et langt og komplisert ekteskap før de endelig fikk oppleve det lysriket Elias Blix beskriver i sin diktning.