Den amerikanske komponisten John Cage (1912-1992) laget samtidsmusikk og brukte ikke bare musikkinstrumenter til det, men også for eksempel radioer.

Et fem minutters verk for 12 radioer ble framført i Bodø, på bare Tandberg-radioer siden Tandberg var fra Bodø. Det låt snålt, mye sus og litt stemmer og musikk. Men man skal jo ikke absolutt forstå kunst.

Arrangementet besto blant annet også av fem minutter morsesignaler og et kåseri av tidligere personalsjef på Tandberg Radiofabrikk, Paul Johnsen. Framføringa av verket ar en del av introduksjonen til separatutstillingen til skulptøren Harald Bodøgaard.