Det spirer og gror i Bodø og Nordland selv om vi har passert midten av september. Det syder og koker av kultur, kreative møteplasser og nye ideer. Noe skyldes selvsagt at vi igjen kan møtes i sosiale og kulturelle opplevelser, men vi kommer ikke forbi hva Bodø2024 gjør med oss.

Jeg fryder meg over ungdommene som i sommer og høst har deltatt i sosiale media med å vise fram sine lokalsamfunn og kommuner, personlige historier og anbefalinger om natur- og kulturopplevelser over hele fylket. Det er så bra at våre egne ungdommer tar del i kulturprosjektet og skaffer seg kunnskap og helt nye erfaringer. Stolthet og tilhørighet er viktig å ha med på veien. Takk til dere alle, og kom gjerne med mer!

Det slippes stadige nyheter om samarbeid mellom lokale og (inter-)nasjonale aktører. Nå sist om A-ha, Arktisk Filharmoni og lokale aktører i Svømmehallen. Svømmehallen er Bodøs nye stor-stue for kultursatsinger, i kommunal regi spesielt som møteplass for barn og unge. Men Svømmehallen har også dyktige kulturnæringsaktører som satser stort på å gi oss profesjonelle kulturopplevelser og konserter. Det er god næringspolitikk at Bodø2024 understøtter og fremmer Svømmehallen i sitt kulturelle nettverk. Det blir mange framtidige arbeidsplasser av det!

De viktigste satsingsområdene for Bodø2024, er barn og ungdom, samarbeid og kapasitetsbygging, publikumsutvikling, by- og samfunnsutvikling, samt ytringsfrihet. I siste bystyre ble det, etter initiativ fra Bodø SV, signert en avtale med fribynettverket ICORN. Bodø skal fremme og forsvare ytringsfriheten ved å ta imot, inkludere og gi ordet til en person som blir forfulgt og er på flukt for sine uttalelser, sine ord eller sin kunst. Asieh Amini, fra fribyen Trondheim, forfatter og journalist fra Iran, delte sin sterke historie og flere dikt ved signeringen av avtalen. Ytringsfriheten blir enda mer verdifull i møte med fribyforfattere.

Bodø 2024 har, sammen med Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune gitt bidrag til innspilling av TV-serien Hver Gang Vi Møtes på Kjerringøy. Her er jeg inhabil i mine uttalelser, men når jeg ser hva det allerede har bragt av investeringer, muligheter for næringsutvikling, lokale kulturtilbydere og inntekter til næringslivet på Kjerringøy, så er jeg ikke i tvil om at dette bidrar til samfunnsutvikling. Så kan hver og en mene noe om konseptet HGVM.

Bodø kommune skal bruke 50 millioner fordelt over 4 år på ledelse og deltagelse i Bodø2024. På grunn av dette blir det stilt til rådighet 250 millioner fra offentlige og private aktører. Disse pengene hadde ikke kommet til Bodø og Nordland uten Bodø 2024.

Vi må forbruke mindre av klodens ressurser for å spare til kommende generasjoner. Kulturgleder og sosialt samvær kan vi derimot bruke mer tid på. Møteplasser, aktiviteter og lavterskeltilbud for alle i samarbeid med kulturnæringer vil gi oss flere møteplasser og nye næringer. Bodø 2024 framstår som Sareptas krukke, fylt med lokale ingredienser og tilsatt nye ingredienser fra hele verden. Min spådom er at Sareptas krukke vil være velfylt også etter 2024. Heldige oss i Bodø og Nordland!