Jeg har lest i Avisa Nordland at et tysk selskap har etablert seg i Sulitjelma for å produsere Bitcoin. Det synes å være et problem for dem at de har for lite tilgang til strøm. De har funnet 5 megawatt borte ved Langvatnet som ingen andre vil ha. Kanskje noen har slengt strømmen fra seg der uten å vurdere at noen kunne ha bruk for den. Men de trenger mer, mye mer. 5 MW er så vidt nok til en liten prøvestartstart.

5 MW belastning gir et årlig forbruk på 43,8 GWh (43,8 millioner kilowattimer), kanskje vanskelig for noen å tenke seg at det kunne være nyttig til fornuftig bruk. Men for å få fart på sakene trenges kanskje ti eller tjue ganger så mye. Da må nok folk i Salten belage seg på å spare. Å sette ned temperaturen inne i husene vil frigjøre noen kilowattimer.

Når det blir god tilgang på Bitcoin kan alle i Salten tjene seg rike i en fei. Da kan man reise ned til Mellom-Amerika. Der er en liten bananrepublikk, El Salvador, som eneste land i verden har godkjent Bitcoin som offisiell valuta. Der kan man kanskje kjøpe bananer.

Så skal de produsere kunstig intelligens. Det er overraskende at det skal være et stort marked for kunstig intelligens blant folk i Salten. Jeg kjenner ganske mange mennesker i Salten men jeg har aldri tenkt tanken på at her må det inn masse kunstig intelligens. De skal også produsere grønnsaker. Det tenker jeg absolutt må bli hodekål. Kålhoder med kunstig intelligens kan vel selge godt men jeg tror nok at det markedet vil ligge utenfor Salten.