Bodø har de siste årene nådd ambisiøse mål. Stor oppmerksomhet i nasjonal og internasjonal presse har bidratt til å gi et stadig bedre omdømme. Vi er kåret til Norges mest attraktive by. Stormen konserthus og bibliotek har oppnådd internasjonal anerkjennelse. Bodø leverte en av de beste Norwegian Travel Workshop noensinne. NRK- produksjonen Saltstraumen minutt for minutt ga enorm synlighet for verdensattraksjonen.

Få AN+ i åtte uker for kun 99,- Bestill her!

Up North festivalen setter byen på kartet med spektakulære kunstverk. I jubileumsåret gjennomføres det store arrangementer både innenfor kultur og idrett. Bare for å nevne noe. Verdien av et godt omdømme er stor når det gjelder vår evne til å rekruttere og beholde medarbeidere, utvikle sterke kunderelasjoner og øke tilliten til eksisterende og potensielle samarbeidspartnere.

Dette er fantastiske resultater som ikke er kommet av seg selv. De er skapt i kraft av modige visjoner, langsiktig hardt arbeid, tålmodighet, begeistring og klokkertro på Bodøs potensial. Resultatene kan ikke tilbakeføres til en enkelt organisasjon eller en sektor. Offentlige myndigheter med Bodø kommune i spissen, et utviklingsorientert næringsliv, utviklingsaktører som jobber med viktige rammebetingelser og nasjonal posisjonering, Avinors avdeling Bodø som jobber målrettet med trafikkutvikling over Bodø lufthavn, frivillige organisasjoner som tar på seg store oppgaver og legger ned en massiv dugnadsinnsats og FoU med Nordlandsforskning og Universitet Nord. Nordnorsk Reiselivs konkurrentanalyse fra 2013 konkluderte med at Nord-Norge som reisemål har ressurser i verdensklasse. Vi skårer høyere enn våre internasjonale konkurrenter når det gjelder tilgang til natur, kultur, levende byer og lokalsamfunn. Reiselivsmarkedet preges av sterk konkurranse. Bedrifter og reisemål som tilbyr noe unikt som markedet vil ha står best rustet i konkurransen.

De resultatene vi har oppnådd så langt bekrefter et stort potensial for Bodø og Salten. Mulighetene for økt verdiskaping og flere besøkende fra inn- og utland er til stede. Bodø og Salten har en profesjonell reiselivsnæring som så langt har hatt størstedelen av sin trafikk fra det som kalles det servicebaserte reiselivet. I tillegg til høy kvalitet på fasiliteter og service har vi meget god arrangementskompetanse. Vi har også arenaer for ulike typer store arrangement. Byen, i kombinasjon med den opplevelsesrike regionen, naturen og kulturtilbudet, gjør at Bodø og Salten også kan ta en ledende posisjon i det opplevelsesbaserte reiselivet.

Hovedprinsippet i det opplevelsesbaserte reiselivet er å videreutvikle natur, kultur og andre typer ressurser til opplevelser som treffer mennesker emosjonelt. Dette krever en arbeidsform der kundeinnsikt, felles mål og samhandling står sentralt. Akkurat nå står vi foran tidenes fellesløft for reiselivet. De tre neste årene skal en samlet bransje og utviklingsaktører, i samarbeid med DA Bodø og fylkeskommunen, gjøre ord til handling. Den felles destinasjonsstrategien er utarbeidet og forankret.

Nå skal vi finne fram til og gjennomføre smarte, konkrete tiltak som skal bidra til ytterligere vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse. Sentralt i denne prosessen står forsterking av arbeidet med cruisemarkedet, store kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og kongresser. Vi skal også ha fokus på økt synlighet, internasjonalisering og arbeide for å få flere direkte fly- og charterruter fra utlandet.

Og hva er det vi reisende er på jakt etter? De siste års trender er utvetydig. Vi forventer god servicekvalitet, komfort, reiseinformasjon på nett og god mat. På toppen av det vil vi finne noe som er ekte, unikt og bærekraftig. Vi vil reise til nye steder der vi kan oppleve dette. Vi ønsker nye matopplevelser og høre gode fortellinger. Vi ønsker å utfordre oss selv i ukjent natur. Vi ønsker å være en del av det lokale samfunnet, vi ønsker å dyrke interessene våre. Vi ønsker også å bli kjent med kulturen og menneskene som har skapt den. Å bidra til miljøbevissthet og bærekraft lokalt er også et sterkt ønske hos mange.

Dette er en trend som passer som hånd i hanske for oss i juli. Bodø og Salten. Vi har en levende kystkultur, her kan du vandre i skjæringspunktet mellom gammel historie og spennende nåtid. Her kan du oppleve det mektige fjellriket og den vakre nordlandskysten. Her får du urbane Bodøbyen og kan ta turen til mindre steder. Samtidig som den ville naturen ligger rett utenfor hotelldøra. Med dette som utgangspunkt ligger alt til rette for at Bodø og Salten skal ta en ledende posisjon innen norsk opplevelsesøkonomi.