Bjørn Godal kritiserer tradisjonen med konfirmasjon, og mener det er tendenser til korrupsjon. Etter mitt syn så har konfirmasjon i kirken tapt sin legitimitet. Konfirmasjonen skulle være en bekreftelse av dåpsløftet som ble avgitt av foreldrene ved barnedåpen, for spedbarnet var jo sjølsagt ikke bevist det som. Nå er altså dette falt bort, så konfirmanten blir ikke lengre spurt om de vil avlegge løfte om å godta og leve etter den kristne tro og bekjennelse. Dermed har jo den kirkelige konfirmasjon mistet sin mening. Så her kan jeg være enig med Godal, at å lokke ungdommen med gaver for å la seg bære med på en tradisjon, som etter min mening ikke har noen betydning for gutten eller jenta.

Nå er det å si at barnedåp og konfirmasjon ikke har noe grunnlag i Bibelen. Jesus døpte ikke barn, men han tok de på sitt fang og velsignet dem. Heller ikke disiplene døpte ikke barn, og det er ingen steder i Bibelen som sier noe om barnedåp. Praksisen av" troendes" dåp ( altså av mennesker som var seg bevist hva de var med på, og som hadde bekjent sin tro på Jesus Kristus) ble videreført etter at Jesus hadde forlatt denne jord.

Det var på hundretallet etter Jesu fødsel at en prelat ved navn Ignatius begynte å formulerer teologi som gikk ut på at man kunne døpe spedbarn, og dermed gi dem del i frelsen. Nå sier da Bibelen at det er ikke noe frelse i dåpen, verken som barn eller voksen. Det er en lydighetshandling og en bekjennelse om at man vil legge det syndige livet bak seg, og leve i samsvar med Guds vilje. Barnedåpen fikk imidlertid ikke så stor tilslutning før på 500-tallet.

Den katolske kirke fant da dette som en gylden mulighet for å innlemme befolkningen i kirken, og dermed kunne kreve dem for å støtte den med sine pengemidler, ja det ble en " hellig" plikt, jmf. avlatshandelen. Vel, hvis kirken vil opprettholde denne tradisjon, så må det samsvare med en praksis hvor man gir ungdommene en grundig innføring om den kristne tro og bekjennelse, og at de blir stilt på valg om de vil bekjenne troen å leve etter den. Hvis ikke har konfirmasjonen ingen mening og hensikt.