Det snörer seg til i norsk samfunnsdebatt i forhold til kristent livssyn. Man skal ikke hevde for klare meninger om kristent syn på fenomener i vårt samfunn. Partileder i KrF, Ingolf Ropstad dristet seg frempå med synspunkter i norsk miljöbevgelse, som forherliger dyrenes verdi nesten på höyde med menneskene.

Dersom man hevder at fra skapelsen har menneskene en unik forrang fremfor dyrene. Vi blir tildelt en rolle dom forvaltere av all natur, også at man skal herske over dyrene. For disse uttalelsene av Ropstad har han höstet storm og fordömmrlse.

Også Sneve kommer i sitt apropos med noen ufine sleivspark til hon for dette. Jeg leser også i media om an undersökelse som konkluderer med ar jobbsökere på vöre taus om sitt livssyn, särlig det kristne. Dersom man bekjenner seg til kristentroen, ja, da blir man skviser i forhold til andre jobbsökere som ikke flagger noe kristent livssyn.

Dette bekrefter at samfunnet i stor grad desavuerer kristne i offentlige virksomheter. Vel, dette er jo et eklatant bevis på at det norske folk skal spares for kristendom og alt dets vesen. Resultatet av at man fjerner seg mer og mer fra det kristne verdigrunnlag ser man tydelig.

Desverre vil ikke hverken politikere eller kultureliten innrömme dette, er de vil ikke se dette.