På slutten av 1700-tallet raste den amerikanske revolusjonen. Usikkerhet preget livet til menneskene i de tretten koloniene som forsøkte å løsrive seg fra britene. Ville de lykkes? Ville det gå bra med familien? Og hvordan ville livet se ut fremover?

Midt under denne krisen skrev filosof og forfatter Thomas Paine de kjente ordene: «These are the times that try men's souls» - Dette er tider som setter menneskers sjel på prøve.

Over 200 år senere står ordene seg fortsatt. Det er i krisetider vi blir satt på prøve og det er i krisetider vi ser hva vi er laget av. I krisetiden vi nå er inne i, blir det klart hvem vi nordmenn er, når vi blir satt på prøve. Det jeg har sett, gjør meg glad og optimistisk.

Menneskesynet til oss i Human-Etisk Forbund er det samme menneskesynet som kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: "Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.»

I koronatider er det godt å få bekreftet et slikt menneskesyn. Selv om det har vært saker om både festing og smugling, har folk flest vært fornuftige og tatt samvittighetsfullt hensyn til hverandre. I brorskapets ånd har vi hjulpet hverandre, og blant annet har ulike hjelpegrupper på Facebook dukket opp som tidlige vårblomster. Her har det blitt spurt om hjelp og gitt hjelp over en lav sko.

Også vi i Human-Etisk Forbund har merket folks velvilje. På grunn av korona har vi vært nødt til å utsette en stor mengde seremonier. Både navnefester, konfirmasjoner og vigsler er blitt flyttet. Dette er hendelser som er viktige i folks liv. Allikevel er vi stort sett blitt møtt med mye forståelse. Folk har rett og slett vist seg fra sin beste side i en vanskelig situasjon.

Krisen er ikke over, men det vi har sett så langt, gir grunn til optimisme for veien videre. Jeg tror vi fremover vil få se et samfunn hvor vi tar vare på hverandre og er snille med hverandre. Rett og slett et samfunn som får frem det beste i oss og fører til mer samhold på tvers av religion, livssyn og politisk ståsted.

For det er i krisetider vi viser hvem vi er, og det som er vist i denne krisen fortjener en stor takk.

Takk til alle som har hjulpet hverandre.
Takk for forståelse og vennlighet.
Takk for alle bidrag i dugnaden.

Jørn Jønsberg, leder i Human-Etisk Forbund Nordland
Sissel Nordnes, fungerende leder i Human-Etisk Forbund Troms
Øystein Røsland, leder i Human-Etisk Forbund Finnmark