Den 1. September 2019 er Kriminalomsorgen i Nordland i operativ drift. Bodø fengsel, Mosjøen fengsel og Nordland friomsorgskontor samles under en felles ledelse med hovedkontor i Bodø.

Endringer i kriminalomsorgen

Tre avdelinger

Den offisielle enhetsbetegnelsen for den nye sammenslåingen er Kriminalomsorgen Nordland. I en pressemelding fra Kriminalomsorgen region Nord meldes det at enheten skal organiseres i tre avdelinger:

• Avdeling høy sikkerhet med fengsel i Bodø og Mosjøen

• Avdeling lavere sikkerhet med fengsel i Fauske og overgangsbolig i Bodø

• Avdeling samfunn med kontorer i Bodø, Mosjøen og Svolvær.

Den nye enheten skal ledes av Mette Moe.

Styrket kompetanse

Sammenslåingen er den første i sitt slag i Kriminalomsorgen, og vil bringe erfaringer inn i pågående vurdering av omorganisering av hele etaten. Den nye enheten skal ha en styrket tverrfaglig kompetanse og en mulighet til å bruke kompetanse, kapasitet og ressurser på en mer effektiv måte.

For samarbeidspartnere vil sammenslåingen bety et styrket og forenklet forvaltningssamarbeid og bedre samarbeid med kriminalomsorgen om tilbakeføring av domfelte til et kriminalitetsfritt liv.