Drapsdømt mann tok seg inn hos naboene om natta – gikk til angrep på hund og hundeeierne med øks

Den siktede er tidligere dømt for drap og legemsbeskadigelse.