Mann (63) svindlet Nav for et betydelig beløp – i retten tilsto han alt

Illustrasjonsfoto: Nav

Illustrasjonsfoto: Nav

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

En eldre herremann fra Bodø er dømt til samfunnsstraff etter at han i løpet av en periode på to år svindlet Nav for til sammen 95.283 kroner.

I retten la han alle kortene på bordet.

«Han forklarte at den mangelfulle føringen av arbeidede timer ble gjort bevisst, men at dette ikke ble gjort i den hensikt å skaffe seg penger han ikke hadde krav på fra Nav», heter det i dommen fra Salten tingrett.

For i perioden 2012 til 2014 oppga 63-åringen i meldekort, som ble sendt til Nav, at han hadde arbeidet 23 timer.

I realiteten hadde han arbeidet 346,5 timer, ifølge dommen.

Psykisk belastet

Årsaken til den mangelfulle timeføringen er, ifølge mannens forklaring, at han har en sykdom som gjør at an ikke maktet å holde styr på hvor mange timer han hadde arbeidet.

63-åringen poengterte imidlertid at han underveis forsto at feilregistreringene kunne føre til at han fikk utbetalt penger han ikke hadde krav på, men at han ikke klarte å ta tak i situasjonen på grunn av den psykiske tilstanden hans.

Retten legger til grunn at utgangspunktet for grov uaktsom trygdebedrageri for av i overkant av 95.000 kroner, tilsier en samfunnsstraff på 45 timer, subsidiært 45 dager fengsel.

– Positiv til samfunnsstraff

Ved straffeutmålingen legges det i skjerpende retning vekt på at lovbruddet ble begått over en periode på cirka to år.

I formildende retning vektlegges det at mannen erkjente straffskyld og samtykket til en forenklet rettergang.

«Erkjennelsen har i første rekke hatt en prosessøkonomisk besparelse ved at saken kunne behandles som en tilståelsessak», heter det i dommen.

– Han stilte seg positiv til samfunnsstraff, poengteres det videre.

Etter en helhetlig vurdering har retten kommet til at straffen passende kan settes til samfunnsstraff i 30 timer, med en gjennomføringstid på fem måneder.

Artikkeltags