Fridahl-saken avgjort - Høyesterett nekter ankesak