Dette var de 26 drapene i Norge i fjor

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Det var 26 drapssaker i Norge i fjor. Tallene viser samme trend som før. De fleste drap begås av menn – ofte mot partneren – og drapsvåpenet er som regel kniv.

NTBs drapsoversikt for 2017 viser at antall drap er på omtrent samme nivå som året før, da politiet startet etterforskning av 25 drapssaker.

– Også i 2017 var det flest menn som begikk drap, og det mest brukte drapsvåpenet er fortsatt stikkvåpen, sier Vibeke Syversen.

Hun leder voldsseksjonen i Kripos, som bistår med drapssakene i Norge.

I kun én av drapssakene fra fjoråret har politiet uttalt at drapsvåpenet var et skytevåpen. I de øvrige sakene er det hovedsakelig benyttet stikkvåpen eller grov vold.

Ofte tilknytning

Den offisielle drapsstatistikken fra Kripos kommer i midten av januar, men det går likevel an å danne seg et bilde av sakene fra i fjor. Oversikten til NTB er basert på saker som er omtalt i mediene.

I rundt en tredel av drapene er en kjæreste eller partner pågrepet og siktet. I flere av sakene er også nære familiemedlemmer siktet. Dette er i tråd med trenden fra de siste årene.

– Det er ofte en tilknytning mellom offer og gjerningsperson. Drapene skjer også ofte på gjerningspersonens bopel eller felles bopel. Det er ikke lenger så mange drap som har skjedd i det offentlige rom. Ofte er det snakk om familievold eller partnerdrap, sier Syversen.

Ingen nye uoppklarte drap

I alle sakene fra i fjor er én eller flere pågrepet. Menn er siktet for å stå bak 22 av drapene, mens politiet mener kvinner sto bak tre av dem. I én av sakene er både en mann og en kvinne siktet.

– Uoppklarte drap er relativt sjeldne. Det forrige registrerte uoppklarte drapet var i 2012, sier Syversen.

Drapstallene har vært nedadgående de siste årene. Unntaket er 2011, da terrorangrepet 22. juli gjorde et stort utslag på statistikken.

I løpet av fjoråret etterforsket politiet også fire dødsfall der siktelsen lyder på grov kroppsskade eller familievold.

Kjøpesenterdrap

I så godt som alle drapssakene fra 2017 kjente gjerningspersonen og offeret hverandre fra før.

Et unntak er drapet på 17 år gamle Marie Skuland på Sørlandssenteret i Kristiansand i slutten av juli. Skuland og en 23 år gammel kvinne ble stukket med kniv inne på kjøpesenteret. 17-åringen døde av skadene, mens den 23 år gamle kvinnen ble kritisk skadd. En 15 år gammel jente er siktet for drap og drapsforsøk i saken.

En annen sak som vakte oppmerksomhet i året som gikk, var drapet på en 58 år gammel innsatt i Ringerike fengsel i Buskerud i februar. Drapsofferet var dømt for overgrep mot unge gutter, og den 55 år gamle gjerningsmannen hevdet i retten i desember at han i over 20 år har planlagt å drepe pedofile. Han erkjente straffskyld. Drapsmannen, som sonet for en tidligere drapssak, brukte en smørekniv som han hadde slipt med sandpapir til å angripe 58-åringen. Aktor ba om 21 års forvaring under rettssaken. Dommen er ventet denne uken.

Foruten de 26 nye drapene, ble også en 42 år gammel kvinne siktet for to drap i Kristiansand flere år tilbake i tid i november i 2017. Politiet mener at hun drepte den 52 år gamle faren sin i 2002 og at hun forgiftet og drepte den 67 år gamle ekssamboeren sin i 2014.

Drap i Norge i 2017

Hittil i år har politiet her i landet startet etterforskning av 26 drapssaker. I tillegg kommer fire saker knyttet til vold og dødsfall.

* 3. januar: En 66 år gammel kvinne blir funnet død i en bolig på Fjellhamar i Lørenskog i Akershus. Ektemannen på 71 år siktes først for grov kroppsskade med døden til følge, men siktelsen utvides til å gjelde drap. Obduksjonen viser at kvinnen trolig ble kvalt.

* 5. januar: En 42 år gammel eritreisk kvinne blir funnet død i en bolig på Nesbyen i Buskerud. Den 38 år gamle ektemannen, også han fra Eritrea, er siktet for drap. Han har forklart at han stakk kona med kniv.

* 22. januar: En 31 år gammel norsk-iransk mann blir funnet livløs i en bolig på Blakstad i Asker, og gjenoppliving lykkes ikke. To menn som meldte seg for politiet dagen etter, er siktet for drap. Ytterligere tre personer er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til det.

* 25. januar: 38 år gamle Råger Holte blir funnet død i en bolig på Ler i Melhus kommune. Dagen etter blir en 27 år gammel mann pågrepet, siktet for grov vold med døden til følge. 28. januar blir siktelsen mot ham skjerpet til å gjelde drap. Ifølge tiltalen ble Holte stukket over 100 ganger med en bajonett. Den tiltalte er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 15 års forvaring, men varsler at han anker dommen.

* 29. januar: Den danske statsborgeren Mark Ole Jensen (52) blir funnet hardt skadd i et bolighus på Røyneberg i Sola i Rogaland og erklæres død kort tid etter. En 32 år gammel mann blir pågrepet samme dag og siktes for drap. I tiltalen legger påtalemyndigheten ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

* 14. februar: 45 år gamle Sigmund Olsen blir funnet død på en gård i Åmli kommune i Aust-Agder. Politiet sikter mannens 47 år gamle søster og hennes samboer på 37 år for drap eller medvirkning til dette. 37-åringen hevder han skjøt for å berge sitt eget liv. Han blir tiltalt for drapog for likskjending, mens drapssiktelsen mot kvinnen er frafalt.

* 23. februar: En 69 år gammel kvinne blir funnet død i boligen sin sør for Harstad. Sønnen på 38 år blir siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men han blir senere tiltalt for drap. Kvinnen ble ifølge tiltalen slått og sparket. Statsadvokaten har lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, ettersom gjerningsmannen blir regnet som psykotisk da drapet skal ha funnet sted.

* 25. februar: En 58 år gammel innsatt i Ringerike fengsel blir angrepet og dør kort tid etter av skadene. En 55-årig polsknorsk medfange er siktet for drap. 58-åringen var flere ganger tidligere dømt for overgrep mot unge gutter og satt i varetekt i påvente av at en ny sak skulle opp for retten. 55-åringen soner en dom for overlagt drap i Oslo i 2014.

* 3. mars: En 20-årig kvinne blir fraktet til sykehus med kritiske skader i Levanger i Nord-Trøndelag. Den 27 år gamle ektemannen blir først siktet for kroppsskade, så for drapsforsøk. Kvinnen dør to dager senere på sykehus, og siktelsen skjerpes til forsettlig drap. Både kvinnen og mannen har eritreisk bakgrunn, og kvinnen kom til Norge på familiegjenforening åtte dager før hendelsen. Mannen har innrømmet at han tok kvelertak på henne i parets leilighet.

* 30. mars: En mann i 60-årene dør etter en voldshendelse i et boligfelt i Sørlia i nærheten av Steinkjer sentrum i Nord-Trøndelag. Den 24 år gamle sønnen blir siktet for forsettlig drap ved å slå faren i hodet med en stein på åpen gate. Han er Inntrøndelag tingrett dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.

* Slutten av april: En 42 år gammel kvinne blir funnet død i sitt hjem i Åsane i Bergen. Lørdag 17. juni blir hennes 48 år gamle mann pågrepet og siktet for drap. Det er funnet spor av sovemedisin i kvinnens blod, og obduksjonen viser tegn til at hun kan ha blitt kvalt.

* 7. mai: En 48 år gammel kvinne blir funnet med omfattende skader i sin leilighet på Grønland i Oslo. En mann i 20-årene pågripes og siktes for drapsforsøk. Kvinnen dør tirsdag 15. august, og siktelsen endres til drap. Hun skal ha blitt utsatt for massiv vold.

* 7. mai: En mann i 40-årene dør etter en voldshendelse i en bolig i Ørje i Østfold. Mannens far i midten av 70-årene er siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Han erkjenner ikke straffskyld og hevder det skjedde i nødverge. I nødsamtalen kom det fram at den siktede brukte et slagvåpen.

* 11. juni: En kvinne i 50-årene blir funnet skadd i kjærestens bolig i Søndre Land i Oppland. Hun dør på sykehus. Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten døde hun av sykdom, men hadde også ytre skader. Kjæresten, som også er i 50-årene, ble siktet for kroppskrenkelse, men siktelsen er senere endret til familievold.

* 12. juni: En 16 år gammel gutt blir utsatt for en voldshendelse i nærheten av Holmlia skole i skoletiden. Han fraktes til barneintensiven på Rikshospitalet og blir erklært død halvannen måned senere, tirsdag 25. juli. En 18 år gammel mann er siktet for grov kroppsskade. Siktede erkjenner å ha slått med flat hånd, men mener det ikke er en sammenheng mellom volden og sakens utfall.

* 15. juni: En 54 år gammel mann av tyrkisk opprinnelse blir funnet død i sin bolig på Hellerud i Oslo. Dagen etter opplyser politiet at de etterforsker saken som et drap. 26. juni opplyser de at to menn er siktet for drap eller medvirkning til dette. Den ene, en finsk mann i 50-årene, blir pågrepet i Finland. Den andre, en tyrkisk statsborger, blir pågrepet i Bulgaria.

* 26. juni: En tre år gammel jente fra Namdalen blir innlagt på sykehus med kritiske hodeskader. Hun dør to dager senere. Jentas mor og stefar er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

* 8. juli: 37 år gamle André Vollen blir funnet drept i en leilighet i Skien. To dager senere blir en mann i 20-årene pågrepet, siktet for drapet. Han blir også siktet for en voldshendelse i Skien 7. juli.

* 11. juli: En mann i 30-årene blir drept på Grefsen i Oslo. Mannens kone i 40-årene er siktet for drap. Kvinnen er norsk statsborger, mens mannen var utenlandsk statsborger. Drapet skal ha blitt begått med kniv.

* 18. juli: 21 år gamle Alexandra Therese Nilssen blir funnet død i ei hytte på Sørbølfjellet i Flå kommune i Hallingdal. Den 25 år gamle kjæresten hennes, som selv fortalte politiet om drapet da han satt fastklemt etter en bilulykke samme morgen, er siktet for drap. Han innrømmer at han knivstakk kvinnen. I likhet med offeret er han norsk statsborger.

18. juli: En mann i 30-årene blir funnet med kritiske hodeskader på Bjerke i Oslo. To menn blir pågrepet dagen etter og siktet for drapsforsøk, den ene er i 40-årene og den andre en 29-åring uten lovlig opphold i Norge. Den skadde dør to dager etter hendelsen, og politiet skjerpet siktelsene til drap.

* 26. juli: 17 år gamle Marie Skuland og en kvinne på 23 år blir knivstukket på Sørlandssenteret i Kristiansand. 17-åringen døde av skadene drøye seks timer senere på Sørlandet sykehus. Samme dag blir en 15 år gammel jente pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk.

* 8. august: Roya Hashemi (24) blir funnet død i en bil på fylkesvei 33 ved Feiring i Eidsvoll i Akershus. Politiet pågriper en 38 år gammel mann i den samme bilen. Han er siktet for drap, og politiet opplyser at det ble brukt en kniv. Mannen, som er norsk statsborger med bakgrunn fra Midtøsten, skal ha hatt er kjæresteforhold til kvinnen. Hun var asylsøker fra de kurdiske områdene i Iran.

* 12. august: 26 år gamle Kjetil Kilen Aase blir funnet død i en bolig i et bofellesskap for personer med rus- og psykiatriproblemer på Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland. En 21 år gammel kvinne og en 29 år gammel mann er siktet for drap. Siktelsen mot 29-åringen er utvidet til å omfatte likskjending.

* 28. august: En kvinne i 60-årene blir funnet død i en bolig i Feiring i Eidsvoll kommune i Akershus. Politiet etterforsker saken som et drap, og etter en omfattende politiaksjon blir ektemannen, også han i 60-årene, pågrepet.

* 7. september: 20-årige Arvin Taravaty påføres livstruende skader når han blir stukket i overkroppen på Ellingsrud T-banestasjon i Oslo. 9. september dør han av skadene. En 23-årig mann blir pågrepet i det han kommer tilbake til Norge fra Marokko. Han er siktet for drap.

* 13. september: En mann i slutten av 50-årene blir erklært død etter en voldsepisode på kaia på Nakholmen i Indre Oslofjord. Politiet etterforsker saken som drap, og en 27-årig mann med litauisk statsborgerskap er siktet.

2. oktober: En mann som politiet antar var 52 år gamle Terje Sjåberg blir funnet død etter en brann i en boligblokk i Gamlegrensa i Skien. En 30 år gammel mann og kjæresten hans, en 27 år gammel kvinne, blir pågrepet og siktet for grovt skadeverk. Siktelsen mot 30-åringen er skjerpet til å gjelde drap.

3. oktober: En kvinne i 30-årene blir hardt skadd i en leilighet på Gausel i bydelen Hinna i Stavanger. Hun blir fraktet til sykehus, men dør senere av skadene. Ektemannen, også han i 30-årene, er siktet for drap eller medvirkning til dette. Politiet opplyser senere at mistanken mot ham er svekket, men siktelsen opprettholdes.

20. november: Gudrun Myrvang Thomassen (84) blir funnet død i sin bolig i Lenvik kommune i Troms. En 21 år gammel kvinne blir pågrepet og tilstår en måned etter.

Ifølge Kripos' statistikk, som kun omfatter drap, var det 25 drapssaker med 27 ofre og 31 gjerningspersoner i 2016. I 2015 var det 23 drap her i landet, mens tallet i 2014 var 27.

I tillegg til de nevnte sakene blir en 42 år gammel kvinne 26. september i år siktet for to drapsom skal ha skjedd i Kristiansand flere år tilbake i tid. Politiet mener at hun drepte den 52 år gamle faren sin i 2002 og at hun forgiftet og drepte den 67 år gamle ekssamboeren sin i 2014.

(©NTB)

Artikkeltags