Det var 23. mars i fjor at den nå 17 år gamle gutten la ut en melding på mobilappen Jodel som inneholdt et bilde.

På bildet hadde han formet venstre hånd som en pistol og skrevet teksten «don’t come to school tomorrow».

I Alstahaug tingrett la mannen kortene på bordet, og erkjente at det var han som sto bak meldingen.

I dommen skriver dommerfullmektig Lene Fjellstad Johnsen at meldingen skaper frykt i befolkningen og at den normalt vil resultere i en utrykning fra nødetatene.

– Dette innebærer unødig beslag på ressurser i samfunnet, og det er viktig å forhindre at andre inspireres til lignede handlinger.

17-åringen ble dømt til 15 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på 18 måneder. Retten stiller også som vilkår at gutten også gjennomfører oppfølging  i konfliktrådet.