Hevdet hun hadde ukjent, full og voldelig mann i huset. Det stemte dårlig. Nå må den unge kvinnen i fengsel