I 1954 overførte Khrustsjov Krim til Ukraina med et pennestrøk. Ble innbyggerne på Krim spurt om dette? Nei! Var så dette en korrekt avgjørelse i forhold til befolkningen på Krim? Nei - absolutt Nei!! Dette strider vel mot enhver folkerett i DEN VESTLIGE VERDEN? Når så Russland i 2014 tok Krim tilbake igjen til sin rettmessige eier - Russland, reagerte Vesten med USA i spissen. Det var selvfølgelig et brudd på internasjonal skikk og bruk når man ser dette isolert. Men ikke når man ser dette i et større perspektiv- hva som skjedde 60 år tidligere Det var etter mitt skjønn helt rettferdig og riktig. Det er også i ettertid holdt folkeavstemming om saken på Krim. Og over 90 prosent ville tilhøre Russland. Størstedelen av befolkningen er russisk. Russland gjorde her ei rettferdig handling overfor folket. Noe gamle Sovjet ikke gjorde. Vil Putin noen gang overføre Krim tilbake til Ukraina? - Nei! Bør ikke da Norge bearbeide NATO til å godta denne handlingen?
Vi trenger Russland som vår gode nabo. Og etter NRK-programmet mener finnmarkingene/kirkenesingene at vi har en god nabo i øst. La oss lytte til de som kjenner russerne best - kirkenesingene. La ordføreren i Kirkenes, Rune Rafaelsen, ta med seg flere kirkenesinger inn i UD for å få skikk på sakene. Rafaelsen uttalte jo også at folk i Oslo var mot russerne mens folk i Kirkenes hadde det motsatte synet.
Kanskje russerne da ville begynne å stoppe opprustningen langs norskegrensen.