Angående Olav V.gt., særskilt mellom Fridjhov Nansens vei og Bankgata i øst, eller rettere sagt Olav V.gt.-stoppet i Moseveien. Det er daglige bråbremsinger for fotgjengere i nevnte gangfelt. Estimert/beregnet ca. 11. 000 passeringer av tunge og lette kjøretøy i døgnet. I påvente av hva som blir anlagt av nye veier inne på nåværende flyplassareal krever vi umiddelbart/straks:

* Nedsatt fart til 40 km/h.

* Ett lysstopp signal, foran gangfeltet og ett på motsatt side, fra munningen ut av kommunale Moseveien.

* Stenging av tre stykker livsfarlige private utkjørsler som krysser gang/sykkelstien.

*Ei enkel sluse inn til den kommunale lekeplassen, øverst i Løvetannveien.

*Noen få fartsdempere.

Dette er billige punkter å få utført raskt, kontra ei dødsulykke, eller alvorlig lemlestelser på små skolebarn, ungdommer, voksne, eldre, rullestolbrukere.