Krever oppgradering av E6-traseer fra mellomkrigstiden

Hamarøy Høyre er sterkt kritiske til de forslag Statens Vegvesen skisserer for strekningen Megården– Bognes.