Ammehelse er kvinnehelse. Begge er neglisjerte områder. Ved å ikke satse på å gi ammefri, velger man bort gode psykiske og fysiske helsegevinster både for mor og barn. Permisjon med lønn er ei forutsetning for at ikke mulighetene for amme, styres av pengeboka til den enkelte. Dette vil i så fall skape samfunnsmessige ulikheter angående hvilke valg man har muligheter for å ta.

Morsmelk inneholder næringsstoffer og mange spesialiserte stoffer, som hormoner, vekstfaktorer, stamceller og immunstoffer. Disse stoffene bidrar til å beskytte barnet mot infeksjoner, utvikle og modne immunsystemet og sentralnervesystemet. Morsmelk kan derfor være med på å forebygge infeksjoner (i mage- og tarm, nedre luftveier og øre), overvekt, diabetes type I og II, trolig noen kreftformer og krybbedød. Morsmelk inneholder også stoffer som er positive for barnets søvn. Morsmelk bidrar til god helse for barnet nå og sannsynligvis senere i livet. Delamming kan også gi barnet helsefordeler.

Amming gir også viktige helsefordeler for mor. Både fullamming og delamming vil gi helseeffekter. Rett etter fødselen kan amming gjøre at det blir mindre blødning. Det er fordi livmoren trekker seg sammen når barnet suger. Når brystene dine produserer melk, påvirker det kroppens stoffskifte. Det kan ha betydning for helsen din. Amming kan bidra til å forebygge barseldepresjon, hvis ammingen fungerer, eller hvis du får hjelp ved ammeproblemer. Amming gir deg mindre risiko for sykdom, som brystkreft, eggstokkreft, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. Det gjelder både mens du ammer og senere i livet. Hvis du kan, er det fint å amme mye og lenge.

Fagforbundet Nordland er redd for at svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen igjen skal bli glemt når ressursene skal fordeles på landets føde- og barselavdelinger til å kutte i tilbudet for å innfri krav om effektiviseringstiltak. Men så lenge den nye regjeringen ikke viser at de mener alvor med løftene de kom med i Hurdalsplattformen om å styrke fødsels- og barselomsorgen, er sannsynligheten stor for at mange sykehus fremover vil bli nødt til å prioritere økonomi fremfor kvinnene. Vi trenger en politisk løsning på dette problemet.

Regjeringen må vise at de tør å satse. Det er en god start at de oppnevnte et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv som skal inngå i grunnlaget for en kommende kvinnehelsestrategi. Utredningen skal leveres av i mars 2023. Helsevesenet må stille med nødvendig kompetanse for å hjelpe mødre som ønsker å amme, og for å kunne følge myndighetenes forskningsbaserte anbefalinger om amming. Ansvaret for om dette går bra kan ikke legges på mor alene. Dette må det regjeringsoppnevnte utvalget ta med seg i arbeidet.

Frihet, likhet og solidaritet må starte allerede ved livets begynnelse. Amming og morsmelk er bra for både barnets og mors helse. La oss sørge for å tilrettelegge slik at likeverd gjelder i praksis.