Krevende økonomisk start for ny kommune

Nye Hamarøy kommune har ikke fått noen god start økonomisk.