Alle vet – eller burde vite- at en monopolvare som alle må ha ikke skal produseres og selges uten offentlige reguleringer. En slik vare er elektrisk kraft. De fleste av Norges politikere har ikke forholdt seg til dette, og har forhandlet bort kontrollen av våre evigvarende vannkraftressurser. Vannkraften produseres og omsettes fritt i et europeiske marked og prisen reguleres av tilbud og etterspørsel. Hva prisen blir er det ingen kraftprodusent eller selger som bekymrer seg over – det er kjøper som må betale uansett pris. Europa har et økende energiunderskudd; Tyskland stenger atom -og kullkraftverk og gjør seg avhengig av vær og vind (vindkraft og solseller) – og strøm og gassleveranser fra Norge og Russland. Frankrike innser at vind og sol ikke kan dekke energibehovet og bygger derfor nye atomkraftverk. Inn i dette energimarkedet sender Norge all den strømmen vi kan produsere – uten omsorg for egne forbrukere. Så sitter vi her i kulden med skjegg og strømregning i postkassen - og med en regjeringen som springer rundt som «hodeløse høns» og gir økonomisk støtte til de nødlidende etter innfallsmetoden.

De samme politikere bedyrer at systemet med uregulert kraftmarked har «tjent oss godt» dvs. vært en kolossal inntektskilde – og det vil det fortsatt være. De vil også ha oss til å tro at krisen vil være over for alltid når solen begynner å skinne, vinden blåser og regnet fyller vannmagasinene. De samme «hodeløse» mener også at det «Grønne skifte» i Norge avhenger av at vi bruker vannkraft til å utvinne olje og gass. Utgiftene til dette belastes befolkningen. På den måten blir petroleumsindustrien «Grønn» og Norge kan fortsette olje og gassutbyggingen for fulle mugger.

Disse politikerne vil også ha befolkningen til å betale for vindkraftutbygging til havs og nye overføringskabler. Som om det ikke var nok; vernede vassdrag må utbygges slik at vi kan tilby strøm i kolossale mengder til datalagring og bitcoinfabrikker. Synd at det er så lenge til neste stortingsvalg.

Dag Neiden