Kraftlaget skal bli konsern

Kommunestyret i Steigen har gitt sin tilslutning til at Nord-Salten Kraft AS omdannes til konsern.