Freder gamle betongmaster

Nært: De tre betongmastene ligger inntil bebyggelsen på Jæra.Foto: Johan Votvik

Nært: De tre betongmastene ligger inntil bebyggelsen på Jæra.Foto: Johan Votvik

Artikkelen er over 1 år gammel

Riksantikvaren har besluttet å frede tre av de gamle betongmastene ved Jæra i Glomen.

DEL

Fredningsforskriften er nå sendt på høring, med frist til å komme med innspill satt til 12. september.

Det er Statkraft Energi som eier de snart 100 år gamle mastene, som bar 16 kV-linjen som nå er erstattet med kabel gjennom området. Uttakshuset ved Fykantunnelen skal rives, mens Statkraft nå må sette tre av betongmastene ved Jæra i forsvarlig stand og vedlikeholde dem for all framtid.

Kulturminnet representerer den tidlige fasen i industrialiseringen av Norge, og vil inngå i Riksantikvarens «Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner». Forvaltningen vil bli overført til Nordland fylkeskommune.

Artikkeltags