Kommuner står i fare for å miste milliarder. Inntektene kan havne hos staten og storbyene

175 distriktskommuner står i fare for å miste milliarder i skatteinntekter fra vannkraft. Inntektene kan havne hos staten og i storbyene.