Nordlandsnett AS skal fusjonere med Troms Kraft Nett AS (TKN). Det har ledelse og styrende organer i Bodø Energi AS (BE) vedtatt. Og eieren, Bodø bystyre, har også sagt ja. Er dette en fornuftig fusjon?

Per nu, 03.09.20, er 2019-regnskapene for Tromsøbedriftene ikke tilgjengelig i Proff.no., ca. 2 måneder etter at de har vært vedtatt i de foregående årene. Hva er grunnen til forsinkelsen? At bruden (TKN) må pyntes til ugjenkjennelighet før de kan offentliggjøres?

Regnskapene for årene 2014 til 2018 er ikke lystig lesning. TKN er i prinsippet teknisk konkurs da den totalt mangler likviditet. Arbeidskapitalen, dvs. differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er en god konkursindikator. Den skal være positiv. Hos TKN har den de siste årene vært negativ med flere hundre millioner. Kontantstrømanalysen viser samme negative utvikling.

Videre er egenkapitalen redusert, til tross for at regnskapet viser positivt resultat?

Gjeldsgraden er økt betydelig de senere årene.

Selskapene i Tromsø har ikke betalt ut utbytte til eierne Troms Holding AS (Troms fylkeskommune og 21 Tromskommuner) og Tromsø kommune de senere årene, i motsetning til Nordlandsnett som har betalt utbytte til morselskapet BE, som igjen har betalt utbytte til Bodø kommune. Vil kommunen måtte se langt etter fremtidige utbytter etter fusjonen?

Har BE gjennomført en due diligence på bruden? Hvis ikke, hvorfor? Er styret og ledelsen i BE blendet av storheten i omsetning og investeringer i TKN, men har sett helt bort fra manglende likviditet i TKN?

Vi venter spent på regnskapene for 2019 for å kunne avgjøre om bruden er pyntet. Og om avtalen om fusjon er en god deal.