Gå til sidens hovedinnhold

Kraftløst av regjeringen

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er forstemmende å se hvordan regjeringen er i stand til å sitte helt stille og se på at norsk grønn industri mister konkurransekraft mens investeringene går til andre land. Alle forstår jo at dette er galskap.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den kraftforedlende industrien i landet står ovenfor ei alvorlig krise, men regjeringen svarer dem ikke. Arbeiderpartiet vil sikre den kraftforedlende industrien i hele landet likeverdige konkurransevilkår med resten av Europa. Vi ønsker å sikre at investeringene kommer i Norge istedenfor utlandet. Fordi vi trenger en kraftfull industrioffensiv i landet vårt. Vi må huske på at strømpris er den desidert høyeste kostnaden i all kraftforedlende industri. Det betyr mange millioner for enkeltbedriftene. Dessverre støtter ikke regjeringen vårt forslag og dermed heller ikke en industri i krise.

De siste tre årene har industriens kostnader ved å være tilknyttet strømnettet økt kraftig. Kostnadsøkningen henger både sammen med endringer i Statnetts tariffmodell og betydelige investeringer i transmisjonsnettet. Utviklingen svekker grønn, norsk industris konkurransekraft, og truer arbeidsplasser og verdiskapning over hele landet. Arbeidsplasser og industri som skal bære oss gjennom det grønne skiftet.

Regjeringen har stukket hodet i sanden og latt dette skje. Med den passive eierskapspolitikken sin gambler regjeringen med norske arbeidsplasser. Arbeiderpartiets forslag er som et kinderegg. Det løser ut store investeringer, det sikrer tusenvis av arbeidsplasser i distriktene, og det vil gi grønnere produkter produsert på rein, norsk vannkraft.

Jeg har hatt flere møter med prosessindustrien, blant annet om koronapandemien og krisepakkene, og de påpeker alle det samme: Prisøkningen må reverseres, slik at norsk industri har samme konkurransevilkår som resten av Europa. Det er hva vi trenger, i tillegg til å ordne opp i CO₂-kompensasjonsordningen.

Den kraftforedlende industrien er stor og viktig i Nordland, og sammen med sjømatnæringene gjør den Nordland til Norges største eksportfylke. De største bedriftene er lokalisert i Kjøpsvik, Sørfold, Glomfjord, Mo i Rana, Mosjøen og Brønnøy. Endringene som nå gjennomføres vil gå utover hardtarbeidende industriarbeidere over hele fylket.

Regjeringa bruker ikke sin eierstyring gjennom Statnett og lytter ikke til industrien som står midt i ei krise. Det konkrete forslaget handler om å redusere de store industribedriftenes rabatt fra 60 % til 50 %. Dette er hull i hodet, tariffen må ta hensyn til verdien store, stabile forbrukere har for forsyningssikkerheten. Det sier seg selv at kostnaden med å levere til storforbrukere av kraft er svært lav i forhold til å levere til mange småforbrukere. Da må reduksjonen være på linje med det kraftforedlende industri har i Tyskland og i Frankrike (inntil 90 % reduksjon). Norsk industri skal heller ikke straffes for om de er tilknyttet sentralnettet eller regionalnettet. Det må være like vilkår over hele landet.

Jeg og Arbeiderpartiet er bekymret for at kostnaden for kraft fra nettet er i ferd med å sette en stopper for både ny og eksisterende industri. Industrien bør sikres stabile rammevilkår over tid, og fastsettelsen av tariffene for industrien (SFHB) må ta hensyn til verdien store, stabile forbrukere har for forsyningssikkerheten i Norge.

Vi er nødt til å satse på grønn industri i Norge! Kraftforedlende industri sørger for klimavennlige arbeidsplasser og verdiskapning over hele landet. Det vi trenger nå er å styrke industrien i en vanskelig periode, ikke svekke den. Norsk kraftforedlende industri er i verdenstoppen både på klima og innovasjon. Norge trenger både disse bedriftene og alle arbeidsplassene. På grunn korona står norsk eksportindustri i en vanskelig situasjon. Da må vi som fellesskap stille opp.

Det er forstemmende å se hvordan regjeringen er i stand til å sitte helt stille og se på at norsk grønn industri mister konkurransekraft mens investeringene går til andre land. Alle forstår jo at dette er galskap.

Kommentarer til denne saken