(Nettavisen) Det viser tall offentliggjort fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag morgen.

– De fleste undergruppene av matvarer viste en prisøkning fra juni til juli. Det registreres normalt en klar oppgang i prisene på matvarer i juli hvert år, noe som skyldes at juli er en måned hvor prisene generelt justeres opp, samt at jordbruksoppgjøret trer i kraft fra 1 juli.

Kraftigere en tidligere måneder

– Oppgangen fra juni til juli i år er noe kraftigere enn tidligere julimålinger, men etterfølger flere måneder med prisfall. Prisutviklingen på matvarer de siste tolv måneder er lik den gjennomsnittlige prisveksten i KPI, sier Ragnhild Nygaard, seniorrådgiver i SSB i en kommentar til tallene.

Les også: Ernæringsfysiolog: – Du kan godt si at forbrukerne blir «lurt»

Passasjertransport med fly og elektrisitet inkludert nettleie bidro også til oppgangen forrige måned. Prisøkningene her var på henholdsvis 14,4 og 3,2 prosent i juli. Sommersalg på klær og sko bidro derimot til å dempe oppgangen i KPI i foregående måned.

Under har vi gjengitt prisstigningen for de ulike varegruppene de seneste tolv månedene:

KPI steg med 1,9 prosent fra juli 2018 til juli 2019, mens KPI-JAE økte 2,2 prosent i samme periode. Fra juni til juli 2019 gikk KPI opp 0,7 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,6 prosent.

Les også: Nå er denne kjeden billigst: – Bra for forbrukerne

Ikke avgjørende

Sjefstrateg Erica Dalstø Blomgren sier til Nettavisen Økonomi at deres spådom også var på 2,2 prosent, på linje med markedsforventningene. Norges Bank forventet derimot en prisstigning på 2,4 prosent.

– Det innebærer at både kronen og de korte markedsrentene kommer til å være mer sensitive for en overraskelse på nedsiden. Kronen vil sannsynligvis fortsette å handle mer på den globale risikoappetitten og oljeprisen sier sjefstrategen.

DNB Markets skriver i en kort kommentar til tallene at de ikke tror inflasjonsutsiktene vil være avgjørende for om Norges Bank hever rentene i september.

Utsetter renteøkningen?

De svake vekstutsiktene for Norges handelspartnere og en opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina kan derimot få Norges Bank til å være noe mer forsiktige fremover.

DNB venter at sentralbanken fortsatt vil signalisere en renteøkning i år når hovedstyret kommer sammen i neste uke. Men ekspertene i DNB tror Norges bank ikke lenger vil peke ut september som måneden når renteøkningen kommer, men utsette den. Neste mulighet er da i desember.

Les også: I disse landene må du aldri gi tips på restaurant

Lavere strømpriser

DNB anslo videre at den samlede inflasjonen ville falle til 1,7 prosent, men bommet altså noe der. Strømprisene steg i juli, men ifølge meglerhuset neppe like mye som i fjor.

Norges Bank har som mål for sin rentesetting at kjerneinflasjonen over tid ikke skal overstige 2 prosent i året. En høyere prisstigning enn det øker isolert sett risikoen for renteøkninger.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester som etterspørres av private husholdninger bosatt i Norge.

KPI-JAE er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene. Det er altså denne inflasjonen Norges Bank primært vurderer når banken fastsetter styringsrenten. Dette er bankenes innskuddsrente i sentralbanken.