Gå til sidens hovedinnhold

Kraftfulle tiltak for klima

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er bred enighet om at det å løse klimautfordringene er blant de største oppgavene vi står overfor i vår tid. Sammen med trusselen fra miljøgifter og tap av naturmangfold er dette våre viktigste globale miljøutfordringer.

I 2020 kan Norge, for første gang, faktisk nå sine klimamål. Regjeringens politikk for å kutte klimagassutslipp virker, men vi må kutte enda mer.

Siden 2013 har Norge innført en rekke tiltak som nå gir seg utslag i de laveste utslippene på 27 år. Norges utslipp er nå lavere enn de var i 2009, men i Bodø har utslippene dessverre gått opp.

Bodø kommune har erklært klimakrise, men utslippene våre øker. Lokalt må vi jobbe enda mer målrettet for å kutte utslipp, og alle relevante saker skal nå vurderes opp mot kommunens klima- og energiplan. Bystyret har fått utarbeidet og vedtatt et helhetlig klimabudsjett for Bodø-samfunnet, som politikerne skal sørge for at blir fulgt opp.

Lokale beslutninger, for eksempel i arealpolitikken, har konsekvenser for klima og miljø som vi må legge større vekt på enn tidligere når vi skal gjøre vedtak. Men også i ‘små’ justeringer, for eksempel i parkeringspolitikken, må vurderes i lys av klima og miljø. Dessverre ser vi at flertallet i bystyret nylig fjernet elbilfordelene på parkering i sentrum. Dette er, etter Venstres syn, ikke i tråd med god klimapolitikk.

Den nasjonale klimapolitikken er selvsagt også viktig i dette arbeidet.

Takket være en vellykket elbilpolitikk over mange år har utslippene fra veitrafikken gått ned, også i Bodø. Men innenfor sjøfart har utslippene gått opp. Bodø Venstre er derfor glad for at grønn skipsfart er et satsingsområde for regjeringens klimapolitikk. Regjeringen vil halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030 og stimulere til utvikling av null- og lavutslippsløsninger i alle fartøykategorier. I Bodø ser vil allerede at tilretteleggingen for hydrogen på fergesambandet over Vestfjorden gir næringsmuligheter og investeringsvilje lokalt. Den grønne omstillingen gir muligheter for næringslivet og vekst, nasjonalt og lokalt, i tillegg til å kutte utslipp.

Bodø kommune må, sammen med regjeringen, næringslivet, innbyggerne og samfunnet for øvrig, samarbeide for at vi skal nå klimamålene. Vi trenger realistiske og kraftfulle tiltak. Vi ser frem til at regjeringens klimaplan legges fram på nyåret, og har forventinger til at planen vil skru opp ambisjonene.

Sammen når vi klimamålene.

Kommentarer til denne saken