I den siste tiden har det vært mange artikler om datasentre og Bitcoin hvor det har blitt skapt en usikkerhet hos innbyggeren i Meløy om disse skal få etablere seg i vår kommune.

Ordfører har i Avisa Nordland den 22 august i 2018 vært ute og ønsket slik aktivitet velkommen til kommunen. Det ble da startet opp et selskap i industriparken i Glomfjord.

Denne usunne og naive holdningen for utenlandske kryptoselskaper er Meløy FrP på nåværende tidspunkt svært forundret over og sterkt imot.

Den siste tiden har det vært snakk om ytterlige etablering av slike sentre i Kilvik.

Den 12 januar i år kunne vi lese i AN at industrien i Glomfjord, da spesielt Norwegian Crystal trenger mye mer kraft enn det som er tilgjengelig pr nå. Dette kan i verste fall gjøre at en videre etablering for bedriften med inntil 200 ansatte ikke blir noe av.

Historien har vist oss flere ganger at dette er kraftforbruk som ikke hører hjemme i Meløy.

I 2017 etablerte russiske investorer to store datasentre i Alvdal kommune. Dette skulle gi inntil 65 arbeidsplasser og inntekter til kommunen. Pr nå har de ikke tjent penger og det er heller ikke skapt arbeidsplasser.

Rimelig kraft gjør Meløy til en magnet for datasentre, som i hovedsak ender opp med å tilby serverplass til utvinning av kryptovaluta (Bitcoin).

Bitcoin-nettverk bruker store mengder elektrisitet. Pr 2021 er det samlede elektrisitetsforbruket som kan knyttes til Bitcoin på samme nivå som det samlede strømforbruket i Sverige.

På årsmøtet til Meløy Frp ble det fattet følgende vedtak: Bitcoin produksjon i Kilvika: Årsmøtet er enige om at det ikke er tid for å støtte et slikt tiltak nå, grunnet mangel på kraft og fare for annen kraftkrevende industri og utvikling av denne.

Meløy FrP mener det er viktig at vi har klare strategier på hvilke næringer vi ønsker å satse på i vår kommune. Vi må sikre eksisterende industri og husholdninger i kommunen med rimelig elektrisitet.

Det er derfor gledelig å lese i avisa at formannskapet går imot å dele ut opsjoner i Kilvika på nåværende tidspunkt.

Grethe Andersen, Meløy Frp