Johan Votvik og AN fortsetter sin utrettelige kamp på vegne av eiendomsutviklerne i Miris for å sannsynliggjøre Svart-prosjektet i Meløy. Nå sist med «Amerikansk finanstopp» som hyller prosjektet, og jammen har de ikke til og med rekruttert en bulgarsk reiselivsekspert! Med anerkjente Snøhætta på laget, og Powerhouse-stempel, så kan kan vel ikke dette gå galt. Enmannsbedriftene rundt Svartisen jubler naturligvis (i eget oppslag i AN). Svart ville jo dersom det ble realisert innebære enorme muligheter for dem. Det samme kan sies om Meløy-ordfører Stormo, som ser en mulighet til å bli kvitt det tapssluket Svartisen Eiendom stadig påfører en slunken kommunekasse. Med et reiseliv og en hotellnæring i korona-krise, og betydelig usikkerhet om fremtidige reisemønstre, så lanserer altså AN Svartprosjektet som mer tidsriktig og aktuelt enn noen gang. Forstå det den som kan. AN har ikke gjort synlige anstrengelser for å bringe alternative stemmer eller kritiske/realistiske perspektiver inn i dekningen sin, og det mener jeg er svakt journalistisk håndverk.

Det er aldri spesielt hyggelig eller populært å være den som er negativ til visjonære og storslåtte planer. Og det skal selvsagt sies at jeg langtfra er habil, all den tid Nordland Betong og byggenæringen i landsdelen i snart 20 år har kjempet for å få gjenåpning av den enormt viktige og verdifulle grusforekomsten som ligger i Fonndalen, ikke langt unna Svartisen. Et grusuttak er naturligvis i en interesse-konflikt med Svart-prosjektet, og det er ikke så lett å forsvare eller sammenligne «gråstein» med elegante illustrasjoner. Men denne ensidige og panegyriske hyllesten av prosjektet gjør meg opprørt av andre årsaker, nemlig den sterke mistanken om at «Kokoon-» og «Hayes-syndromet» er sterkt tilstede i prosjektet.

Den Amerikanske finanstoppen som er med og legitimerer prosjektet representerer US Capital. Dette er et fond som stiller med mellom-finansiering, som har sørget for sletting av gjeld til Miris (som var konkurstruet nylig), og dermed kommet inn på eiersiden. Med andre ord er US Capital langt fra objektiv eller uten egen-interesse i prosjektet. Miris sin historikk og troverdighet i eiendomstransaksjoner kan googles:

Kapital og Finansavisen har tidligere omtalt ett av de svært få ferdigstilte prosjekter av Miris i Skien, med boliger hvor investorer (gjerne litt opp i årene) ble lokket med skyhøy avkastning, og prosjektet endte med brak-tap. En mye omtalt kjempe-satsning på Fauske er nå skrinlagt.

Svart-prosjektet er nå prissatt til 750 millioner, hvorav Miris søker de siste 250 millioner hos (godtroende) investorer og offentlige støtteordninger i Enova/EU. Hvilke konkrete og profesjonelle eiendomsinvestorer er egentlig villige til å investere i et hotell-prosjekt 3t fra Bodø, uten omkringliggende infrastruktur eller befolkningsgrunnlag? Ikke US Capital – de skal ikke eie bygningen. Miris har ikke kapital til å realisere dette. Dersom Stordalen, Thon eller Buchard, som faktisk KAN hotelldrift hadde hatt troen på prosjektet og vært villig til å investere i Svart, så skulle jeg ha booket meg inn til åpningshelga prompte. Inntil det mot formodning skulle inntreffe vil jeg sterkt fraråde alle å investere tid eller penger i dette luftslottet.