Gå til sidens hovedinnhold

Koronaviruset er aller farligst for mennesker med disse fem underliggende tilstandene

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er godt kjent at underliggende helsetilstander plasserer folk i risikogruppa for covid-19, men hvilke tilstander fører oftest til alvorlig sykdom eller død?

(Nettavisen:)Én av tre nordmenn har økt risiko for alvorlig koronasykdom grunnet underliggende helsetilstander.

Det viste en rapport nylig publisert i The Lancet.

Men hvilke av de underliggende helsetilstandene utgjør størst fare for å bli alvorlig syk av covid-19?

Fem underliggende tilstander på topp

Den amerikanske folkehelseetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC), har publisert en liste over de fem underliggende helsetilstandene som oftest er rapportert blant pasienter smittet med covid-19:

 • Høyt blodtrykk
 • Hjerte- og karsykdom
 • Diabetes
 • Fedme
 • Kronisk lungesykdom

Blant de pasientene som ble lag inn på sykehus med Covid-19, var det seks ganger så mange med underliggende helsetilstander, sammenlignet med de uten. I tillegg hadde disse pasientene 12 ganger så stor sjanse for å dø som følge av viruset, skriver Fox News.

Lignende tall i Norge

De samme helsetilstandene går igjen i den norske statistikken.

Folkehelseinstituttet publiserer ukerapporter for koronaviruset og covid-19-epidemien i Norge, og rapporten fra uke 25, og viser også til lignende funn i sine oversikter.

Blant de 923 pasientene som er rapportert innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak, hadde 575 (62 prosent) minst én underliggende helsetilstand. Risikofaktorene, ut over eventuell høy alder, er fordelt slik:

 • Hjertesykdom: 37 prosent
 • Fedme: 29 prosent
 • Bruker ACE-hemmer (brukes i behandling av høyt blodtrykk og hjertesvikt): 22 prosent
 • Diabetes: 14 prosent
 • Astma: 14 prosent
 • Kronisk lungesykdom: 7 prosent

Dette øker risiko for død

FHI har også statistikk på underliggende kronisk sykdom tilknyttet covid-19 assosierte dødsfall mellom 8. mars og 21. juni 2020.

Det er per i dag bekreftet 249 koronadødsfall i Norge.

Fordelingen av underliggende kronisk sykdom tilknyttet dødsfallene ser slik ut:

 • Nevrologisk/nevromuskulær sykdom (inkludert demens): 50 prosent
 • Hjertesykdom: 36 prosent
 • Forhøyet blodtrykk: 29 prosent
 • Kronisk lungesykdom: 17 prosent
 • Diabetes: 15 prosent
 • Kreft: 12 prosent
 • Nyresykdom: 10 prosent
 • Nedsatt immunforsvar: 4 prosent
 • Fedme: 2 prosent
 • Leversykdom: 2 prosent

Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år, og 54 prosent er menn.

Kommentarer til denne saken