– Koronatiltakene slår veldig uheldig ut for små bedrifter

– Små bedrifter i distriktene kommer dårlig ut av de statlige kompensasjonsordningene som er etablert som følge av koronasituasjonen.