Gå til sidens hovedinnhold

Koronakrisen preger særlig mennesker i sårbare situasjoner

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I enhver krise er det de som allerede har de største utfordringene som blir hardest rammet. Mens hele landet er i en dugnad for at færrest mulig skal bli smittet, og at næringslivet skal klare seg, er det mange der ute som blir hardt rammet økonomisk av den situasjonen vi nå står i, og som nå føler seg glemt.

Lenge før koronaviruset preget samfunnet vårt, var det en drastisk økning i fattigdommen i Norge. Fattigdommen økte, og 100 000 barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier. Koronaviruset har ført til permitteringer og økonomisk usikkerhet for ennå flere. For mange som allerede var i en vanskelig økonomisk situasjon, har det nå blitt enda vanskeligere. Nettverket Framtid uten Fattigdom – et nettverk mot sosiale ulikheter, (FUF) jobber med å løfte frem erfaringskompetanse og stemmene til de som preges av fattigdom. Nettverket vårt består av brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner. Organisasjonene i vårt nettverk uttrykker stor bekymring forsituasjonen vi nå er i. De opplevelsene, historiene og erfaringene kommer nettopp fra mennesker disse organisasjonene daglig er i kontakt med.

Menneskemøtene i organisasjonene får frem folks opplevelser.
Mens regjeringen og mediene i stor grad har hatt fokus på å ta vare på bedriftene, og å redde næringslivet, oppleves ikke engasjementet fra regjeringens side like stort om å sikre de som har minst. På samme måte som det er viktig å sikre næringslivet og arbeidsplassene, er nå på tide at en sterkere sikring av alle ansatte nå kommer på banen. Krisepakken regjeringen la frem, rekker ut til mange, men ikke til alle. Mennesker i deltidsstillinger, syke, enslige forsørgere og de i gatemiljøet er blant de som opplever denne krisen veldig sterkt. En slik krise snur opp ned på hverdagen, og gjør at planen man hadde for å klare seg denne måneden, blir drastisk endret.

Samtidig som situasjonen er ekstra vanskelig, er også veldig mange dører stengt. Omtrent alle møteplassene for folk i utenforskap er gjort om til et telefonnummer man kan ringe. Skolene og barnehagene fortsatt stengt for mange.
Foreldrene som selv er under opplæring for å lære seg norsk, skal nå bistå med å lære sine barn blant annet norsk. Foreldre som er syke, eller som har barn som er syke, får en hverdag uten den avlastningen skolen og barnehagen vanligvis gir. Selv om mange av tiltakene som er satt inn, er helt nødvendige, er de ikke dermed mindre belastende for de som har behov for penger, avlastning eller et møtested.

Organisasjonene i FUF ser at situasjonen til mange av deres medlemmer og brukergrupper nå blir forverret. Marginaliserte grupper som allerede føler utenforskap, møter flere utfordringer i sin hverdag. Framtid uten Fattigdom ønsker derfor å utfordre regjeringen på å lage en sosialpolitikk som tar vare på de menneskene organisasjonene møter hver dag, og som nå, mer enn noen gang, trenger en mest mulig trygg og stabil hverdag og økonomi.

For mer informasjon om Framtid uten Fattigdom se vår Facebookside.
For mer informasjon om hvordan barn opplever det å vokse opp i fattigdom se: https://www.vfb.no/artikler/penga-og-livet/

Kommentarer til denne saken