De fleste er enige om at norsk vannkraft vil være et knapphetsgode i det fremtidige grønne samfunnet og for å redusere CO2-utslipp til klodens felles atmosfære.

Knapphetsgoder er særs viktig å husholdere med – bruke på riktig måte for å oppnå målsetningene om grønt skifte og CO2-reduksjon.

I Norge er det heftige diskusjoner om bruk av elkraft til produksjon av kryptovaluta, ekstremt energikrevende, og om å elektrifisere norske oljeplattformer, også svært energikrevende.

Tilhengerne av å bruke vannkraft til begge formålene hevder at det vil gi betydelig reduserte CO2-utslipp globalt. Dette er antagelser.

Gassbruken på oljeplattformene som vil bli erstattet med vannkraft vil mest sannsynlig erstatte kull i andre anvendelser og dermed gi noe(ikke betydelig) redusert CO2-utslipp til felles atmosfære.

Om ikke kryptovaluta blir produsert/utvunnet i Norge med basis i billig vannkraft vil den bli produsert/utvunnet et annet sted med basis i mer forurensende (CO2-utslipp) energi, blir det hevdet. Dette er mest sannsynlig et falskt argument. Produksjon av kryptovaluta er ekstremt energikrevende og dermed tilsvarende følsomt for energiprisen. Høyere energipris mindre produksjon av kryptovaluta.

Skal det brukes rein energi til produksjon av kryptovaluta må verdien av kryptovaluta i bruk være større enn verdien av samme energimengde brukt til å fremme grønt skifte. Hittil er det ingen ting som tyder på at kryptovaluta bidrar positivt i det grønne skiftet. Det er usikkert om hva den bidrar til utenom ukontrollert pyramidespill. Siden kryptovaluta er utenfor myndighetskontroll vil økt bruk kunne bidra til destabilitet i pengepolitikken. Det trenger ikke Norge bidra til.; heller ikke resten av verden.

Nylig ble det presentert forskningrapport som konkluderte med at bruk av kryptovaluta i legale økonomiske transaksjoner var ekstremt kostbart(ineffektivt) sammenlignet med tradisjonelle oppgjørsformer.