Det påstås på vårt sosiale medium Facebook at de norske tiltakene m.h.t. Korona ikke har med helse å gjøre, men at det handler om noe helt annet.

Dette minner meg om de såkalte Klimarealistenes mantra m.h.t. tiltakene mot klimaendringene: de hevder at tiltakene ikke har med klima å gjøre, men at det handler om noe helt annet.

Det er derfor nå på sin plass å kalle motstanderne mot Koronatiltakene for Koronarealistene, de har omtrent samme agenda:

Det handler om noe helt «annet». Hva ligger det da i dette «annet»?

Er det en ukjent underliggende tilstand hos tilhengerne av disse to gruppene, Klimarealistene og Koronarealistene? En tilstand med underliggende mistenksomhet overfor nasjonenes myndigheter i troen på at de er maktsyk og at de ønsker å ta rotta på oss alle? En underliggende frykt for at man mister kontrollen over eget liv? At vi, som noen blant Koronarealistene hevder, «nazifiseres» (et uttrykk jeg hevder er en hån mot Holocaust og 6 millioner døde jøder som måtte gå med David-stjernen på jakkene) fordi man innfører krav om koronapass? Eller at vi underlegges et «diktatur», slik både Klimarealistene og Koronarealistene hevder?

Hvilket diktatur er det da de tenker på?

Pol Pots Kambodsja eller Lukasjenkos Hviterussland? Hitlers Tyskland, Stalins Sovjet, Kim Jong-Uns Nord-Korea? Det er mange flere alternativer her.

Befinner virkelig Norge seg på denne listen?

Begge gruppene sauser sammen en salig blanding av mer eller mindre odiøse nasjonale og internasjonale innlegg på YouTube, private blogger inkludert såkalte influensere, suspekte nettsteder drevet av indignerte enkeltpersonforetak med mange trekk av både paranoide og konspiratoriske tendenser.

1. Klimarealistene: her ser man ofte støttespillere som Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug uttale seg. I vår lokale nærhet i Salten finner man flere bidragsytere som bidrar til denne klimasynsingen, noe som ofte bærer preg av at man ikke makter å skille mellom vær og klima.

2. Koronarealistene: her finner vi ofte uttalelser av Margrete Salvesen og Kari Jaqueson. Nettstedet steigan.no fyrer opp med Korona-relaterte innlegg og linker med samme agenda (mannen bak nettstedet er tidligere Pol Pot-tilhenger Pål Steigan). Lokale bidragsytere i denne gruppen finnes det også flere av her i Salten og som bidrar til å fyre opp for å øke splittelsen i nasjonen.

Det hele minner om noe som beskrives som trumpisme: man stoler ikke på myndigheter og rettsvesen. Man går i fullstendig alenegang (les: egentlig en tomgang) og stormer Kongressen i den tro at man har grunnloven i ryggen fordi «Master Trump» er på TV, Twitter og FB og misjonerer for et angrep på lov og rett.