Ja hvordan oppstår de, og hva er konspirasjons teorier? De oppstår oftest på grunn av feile fakta, og misforståelser. Ragnar Myrnes Balto kaller beskrivelsen av samestaten «Sapmi» for konspirasjonsteorier.

Når man leser «Vedtektene til NSR». Står det svart på hvitt.

«Virkeliggjøre samisk selvråderett»

«Sikre en samisk fremtid som et folk i egne områder»

«Opprette og fullføre samisk folkestyre»

Hvordan en skal oppnå en slik målsetting innafor etablerte nasjonalstater, er en gåte for de fleste av oss. Myrnes Balto har så langt ikke kommet med noen forklaring på hvordan NSR skal klare dette «kunststykket».

Hvordan påpekning av disse formuleringene kan beskrives som konspirasjonsteorier er vanskelig å fatte. Dette ligner på nasjonsbygging med løsrivelse fra nasjonalstatene som formål. Slike planer bruker å bli slått kraftig ned på, i andre land i Europa.

Men i Norge blir slike formuleringer og meninger, heiet fram av sentrale myndigheter, forstå det den som kan.

Den nylige innskrivingen av samene i Grunnloven kommer til å koste oss dyrt, og som vanlig er det nordlendingene som skal betale.

Den «menige» nordlending og da tar jeg med den tause majoritet med samisk bakgrunn også, er dypt bekymret for den samepolitikken som føres over hodene på oss.