Jesu lære om ekteskapet er svært klar slik vi blant annet finner den hos Matteus 19,4-6: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lengre to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. (1988)

Jesus taler her om kun to kjønn, mann og kvinne. Ekteskapet er kun mellom 1 mann og 1 kvinne, ikke mellom to menn eller mellom to kvinner. Jesus lærer det heterofile, monogame og livslange ekteskap. Bibelen tillater ingen annen seksuell forbindelse mellom mennesker enn mellom mann og kvinne som er gift med hverandre. Denne samlivsform mener jeg er det beste for alle mennesker.

Etter disse ordene fra Jesus og lignende ord andre steder i Bibelen, er det umulig for mange konservative kristne å akseptere likekjønnet ekteskap, eller å akseptere flere enn to kjønn, nemlig mann og kvinne. For mange konservative kristne er Jesu ord og apostlenes lære rettesnor for den troendes liv og lære. Den som tror at han en dag må gjøre regnskap for sitt liv overfor den evige Dommer, vil søke å leve etter Guds bud så godt han kan. Men om vi synder er det likevel tilgivelse å få: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. (1.Joh. 1,9)


Magne Stensland