Konsernet investerer 600 millioner: Sunniva og Kristoffer satser alt på det gode liv i Breivik